Társasági adóelőleg - megállapítása, bevallása, megfizetése

Az adózónak fő szabály szerint az éves adóbevallással egyidejűleg – az adóbevallás esedékességét követő 2. naptári hónap első napjával kezdődő 12 hónapos időszakra – társasági adóelőleget kell bevallania. A '29. számú bevallási nyomtatvány előleg-bevallási lapján.
Az adóelőleg összege az adóévet megelőző adóév fizetendő adójának összege. Pontosabban ez akkor igaz ha az adóévet megelőző adóév teljes év volt, azaz időtartama 12 hónap volt, egyébként naptári napokra kell arányosítani és így kiszámolni mennyi lett volna 12 hónapra.
 
Az adóelőleg havonkénti, vagy negyedéves gyakorisággal teljesítendő, az alapul szolgáló előző évi fizetendő társasági adó nagyságától függően.

A nem mezőgazdasági és erdőgazdálkodási ágazatba, halászati ágba sorolt adózók esetén az adóelőleg

a) havonta, egyenlő részletekben esedékes, ha az előző adóévi fizetendő adó meghaladja az 5 millió forintot,
b) amúgy negyedévente, azaz háromhavonta egyenlő részletekben esedékes, ha az előző adóévi fizetendő adó legfeljebb 5 millió forint.

Az adóelőleg összegét a havonkénti gyakoriságú adózó minden hónap 20. napjáig fizeti meg. Negyedéves előleg-gyakoriság esetén az adózó az adóelőleget a negyedévet követő hó 20. napjáig fizeti meg, azzal, hogy az adóév utolsó negyedévi előlegét az előleg-kiegészítésre kötelezett adózó az előleg-kiegészítéssel egyidejűleg fizeti meg.
Külön rendelkezés vonatkozik a társasági adóelőleg-kötelezettség teljesítésére azon esetekben, amikor megszűnik az adózó
és visszatér a Tao. tv. hatálya alá. Az ilyen adózóknak is keletkezik – az említettek szerinti adóalanyiságuk megszűnését követő 60 napon belül teljesítendő – adóelőleg megállapítási és bevallási kötelezettségük, valamint negyedéves gyakorisággal – a törvényben meghatározott módon – adóelőleg fizetési kötelezettségük.
Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]