Az EVA alanyiság választásának feltételei

Legismertebb feltétel a 30 milliós korlát:

 • az adóévet megelőző második adóévben éves szintre átszámított összes bevétele a 30 millió forintot nem haladta meg;
 • az adóévet megelőzőadóévben ésszerűen várható éves szintre átszámított összes bevétele a 30 millió forintot nem haladja meg (ebben az évben jelentkezik de ezt ált. dec. körül már látni)

Az adóévet megelőző naptári évre és az azt megelőző adóévre vonatkozó feltételek (azaz ha 2014. évet nézzük, akkor 2013. évben és a 2012. évben)

 • egyéni vállalkozóként folyamatosan végezte a tevékenységét,
 • a jogi személy és a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és az egyéni cég nem alakult át az öröklést kivéve új tagok nem szereztek 50 százalékot meghaladó szavazati jogot biztosító részesedést;
 • az adóhatóság nem rendelte el jogerősen számla vagy nyugtaadási kötelezettség ismételt elmulasztása miatt mulasztási bírság kiszabását;
 • az Áfa tv.szerint nem volt kötelezett a használt ingóságokra, műalkotásokra, gyűjteménydarabokra és régiségekre vonatkozó vagy az utazásszervezési szolgáltatásra vonatkozó különös adózási szabályok alkalmazására;
 • nem állt végelszámolás, bíróság által jogerősen elrendelt felszámolás hatálya alatt;
 • az egyéni vállalkozó az általa végzett termékértékesítés, vagy szolgáltatásnyújtás alapján bevételt, a jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és az egyéni cég a számviteli törvény szerint árbevételt számolt el.

Az evás adóalanyiság választásának további feltételei:

 • az adóalany várható bevétele az adóévben (amikor már evás lesz) a 30 millió forintot nem haladja meg és
 • az evás adóévben nem folytat:

o a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló törvény hatálya alá tartozó tevékenységet;

o a vámjogszabályokban meghatározott közvetett képviselői tevékenységet

 • belföldi pénzforgalmi bankszámlával rendelkezik

A jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és az egyéni cég továbbá csak akkor lehet az eva alanya, ha az adóévben

a) valamennyi tagja magánszemély (ideértve az MRP szervezetet is);

b) más jogi személyben, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságban nem rendelkezik részesedéssel

Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]