Társasági adó –kiszámított adót csökkentő adókedvezmények (4) - művészet

Filmgyártás támogatása
Az adózó a részére a mozgóképszakmai hatóság által kiadott támogatási igazolásban szereplő összegig – döntése szerint – a támogatás (juttatás) adóéve és az azt követő adóévek adójából, de utoljára a támogatás (juttatás) naptári évét követő 6. naptári évben lezáruló adóév adójából adókedvezményt vehet igénybe, függetlenül attól, hogy e támogatással nem növeli adózás előtti eredményét az adóalap megállapításakor. Az adókedvezmény igénybevételének – a 2014. évtől – feltétele, hogy az adózó kiegészítő támogatás megfizetését is teljesítse. A kiegészítő támogatás számítása, mértéke szabályai azonosak a sportcélú támogatásokkal a jogosultja pedig – 2014.01.22-étől – kizárólag a Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt.
 
Előadó-művészeti szervezet támogatása
Az adózó a részére az előadó-művészeti államigazgatási szerv által kiadott támogatási igazolásban szereplő összegig – döntése szerint – a támogatás (juttatás) adóéve és az azt követő adóévek adójából, de utoljára a támogatás (juttatás) naptári évét követő 6. naptári évben lezáruló adóév adójából adókedvezményt vehet igénybe, függetlenül attól, hogy e támogatással nem növeli adózás előtti eredményét az adóalap megállapításakor. Az adókedvezmény igénybevételének – a 2014. évtől – feltétele, hogy az adózó kiegészítő támogatás megfizetését is teljesítse. A kiegészítő támogatás számítása, mértéke szabályai azonosak a sportcélú támogatásoknál leírtakkal, a jogosultja pedig – az adózó döntése szerint – vagy a kultúráért felelős miniszter által vezetett minisztérium (EMMI), vagy a támogatási igazolás kiállításának alapjául szolgáló támogatásban részesülő előadó-művészeti szervezet.

Az előadó-művészeti szervezet támogatója a támogatás juttatásáért a támogatott előadó-művészeti szervezet részéről ellenszolgáltatásra nem jogosult, az ezzel ellentétes megállapodás semmis. Ilyen megállapodás esetén a támogató nem jogosult adókedvezmény igénybevételére.
Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]