Szocho kedvezmény – igénybevétel, eljárás (4)

A szocho kedvezmények nyilvántartására – pontos vezetésére szeretnénk felhívni a figyelmet.

1. Kedvezmény igénybevétele

Az adó összegét természetes személy részére kiállított igazoláson nem tünteti fel.

Amennyiben az adóalany természetes személy foglalkoztatására tekintettel kedvezményt vagy támogatást vesz igénybe, a bevallás adataiból megállapítható legyen:
  • a kedvezmény vagy támogatás jogcíme,
  • alapja
  • és a kedvezmény vagy támogatás összege személyenként.
2. Nyilvántartások

Az adó megállapítására, bevallására és megfizetésére kötelezett adózó olyan nyilvántartást köteles vezetni, amelynek alapján:

- az adó alapja
- és összege,
- valamint az annak megállapításánál figyelembe vett mentesség és kedvezmény összege,
- továbbá az adó megfizetésének napja ellenőrizhető.

E nyilvántartási kötelezettségét a számvitelről szóló törvény hatálya alá tartozó kifizető a számvitelről szóló törvény szerinti nyilvántartása (könyvvezetése) megfelelő részletezésével, más kifizető a személyi jövedelemadóról szóló törvény vagy az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény rendelkezése alapján vezetett külön nyilvántartás révén teljesíti.


Korábbi kapcsolódó szakmai anyag: http://www.vallalkozo.info/ado-penzugy/szocho-kedvezmeny-igenybevetel-eljaras-3

Amennyiben adó témában tanácsra van szüksége, kérem írjon itt vagy hívjon a +36 1 486 18 00 callcenter-en keresztül.

Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]