Munkáltató kötelezettsége a munkabér tekintetében (4)-SZHJ

A munkáltató kötelezettsége a bérfizetés, ez a nettó munkabér (megbízásnál a foglalkoztató által fizetett nettó díjazás) megfizetése,de mint munkáltatót és adózót továbbá adókötelezettségek is terhelik, ezek közé tartozik a saját munkáltató státuszából származó adók - pl: SZOHA - megfizetése, valamint a bruttó bérből az adók, járulékok levonása és utalása a NAV megfelelő számláira.

A szakképzési hozzájárulás utalása is a munkáltató feladata, de ezt mint adózó teljesíti, a munkavállaló nem látja, hogy rá tekintettel ez a kötelezettség is terheli a kifizetőt.

 

Szakképzési hozzájárulás

A szakképzési hozzájárulás alapja a hozzájárulásra kötelezettet terhelő szociális hozzájárulási adó alapja, mértéke a szociális hozzájárulási adóalap 1,5 százaléka.
Azaz a szakképzési hozzájárulást a bruttó bér után fizeti a munkáltató, annak 1,5 %-a.

2012. január 1-jén hatályba lépett a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény, amely szerint a hozzájárulásra kötelezett a szakképzési hozzájárulással kapcsolatos kötelezettségeket maga állapítja meg, elektronikus úton vallja be és fizeti meg a tárgyévet követő év február 25. napjáig az állami adóhatóságnak.

A hozzájárulásra kötelezett az év 1-11. hónapjára vonatkozóan havonta szakképzési hozzájárulási előleget fizet. A hozzájárulásra kötelezett az előleg összegét havonta maga állapítja meg, elektronikus úton vallja be és fizeti meg a tárgyhót követő hónap 12. napjáig az állami adóhatóság által vezetett számlára, vagy igényli vissza. A befizetett előleg és az éves nettó kötelezettség különbözetét a tárgyévet követő év február 25. napjáig kell befizetni vagy a többletbefizetést ettől az időponttól lehet visszaigényelni.
Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]