Munkáltató kötelezettsége a munkabér tekintetében (2)-SZOHA

A munkáltató kötelezettsége a bérfizetés, ez a nettó munkabér (megbízásnál a foglalkoztató által fizetet nettó díjazás) megfizetése,de mint munkáltatót és adózót továbbá adókötelezettségek is terhelik, ezek közé tartozik a saját munkáltató státuszából származó adók - pl: szoha - megfizetése, valamint a bruttó bérből az adók, járulékok levonása és utalása a NAV megfelelő számláira.

Szociális hozzájárulási adó – a régi nevén társadalombiztosítási járulék- , amit a végzett munka, bruttó bér után a munkáltató/kifizető fizet és mértéke 27%

(Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 2012. január 1-jétől hatályon kívül helyezte a társadalombiztosítási járulék fizetésére vonatkozó rendelkezéseket, helyette ugyanezen időponttól bevezette a szociális hozzájárulási adóra vonatkozó adókötelezettségeket.)
Az adót az adóalany havonta állapítja meg és a tárgyhónapot követő hónap 12-éig bevallja és megfizeti. Az adó összegét természetes személy részére kiállított igazoláson nem tünteti fel.

Az EVA -adózó egyéni vállalkozó az egyszerűsített vállalkozói adó alapja figyelembevételével fizetett adót havonta állapítja meg, és a tárgyhónapot követő hónap 12-éig vallja be és fizeti meg.

A mezőgazdasági őstermelő az adót negyedévente állapítja meg és a negyedévet követő hónap 12-éig elektronikus úton vallja be és fizeti meg.

A munkáltató, vagy foglalkoztató (vagy az adó megállapítására, bevallására és megfizetésére kötelezett adózó) olyan nyilvántartást köteles vezetni, amelynek alapján az adó alapja és összege, valamint az annak megállapításánál figyelembe vett mentesség és kedvezmény összege, továbbá az adó megfizetésének napja ellenőrizhető.

A SZOHA tekintetében a munkáltatók több kedvezményt vehetnek igénybe a munkahelyvédelmi akcióterv bevezetése óta (nyugdíj korhatár előtti korú, gyedről visszatérők, szakképzetlen munkaerő esetén.)
Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]