Az egyéni vállalkozók csoportjai TB járulékfizetés szempontjából

A járulékfizetés attól függ, melyik csoportba tartozik az egyéni vállalkozó, azaz először ezt kell tisztázni.

1. Főállású egyéni vállalkozó

Főállású az az egyéni vállalkozó, aki:

• egyidejűleg nem áll legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban,
• nem folytat tanulmányokat közép- vagy felsőfokú oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében,
• nem minősül kiegészítő tevékenységet folytatónak azaz röviden nyugdíjasnak.

Ha egyéni vállalkozó, és egyidejűleg társas vállalkozóként is biztosított (azaz valamilyen társas vállalkozás tagja pl.: KFT vagy Bt.), főszabályként egyéni vállalkozói jogviszonyában minősül főfoglalkozásúnak! Ez azért fontos, hogy ne legyen kettős járulékfizetés, így ez esetben a társas vállalkozásnál fennálló járulékfizetési kötelezettség alapja a ténylegesen elért, járulékalapot képező jövedelem, továbbá akkor ha a foglalkoztatása más foglalkoztatónál egyidejűleg nem munkaviszonyban történik, (pl: megbízási, vállalkozási jogviszony, bedolgozó).
 
2. Egyidejűleg több biztosítási jogviszonyban állónak (ún. másodfoglalkozásúnak) azt az egyéni vállalkozót kell tekinteni, aki:

• a vállalkozás folytatásával egyidejűleg munkaviszonyban is áll és abban foglalkoztatása eléri a heti 36 órát, vagy
• a vállalkozás folytatásával egyidejűleg közép- vagy felsőfokú oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytat tanulmányokat.
 
3. Kiegészítő tevékenységet folytatónak minősül az az egyéni vállalkozó, aki:

• a vállalkozói tevékenységét saját jogú nyugdíjasként folytatja, továbbá
• az az özvegyi nyugdíjban részesülő személy, aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte.

bővebb információ: http://www.nav.gov.hu/nav/inf_fuz

Amennyiben adó témában tanácsra van szüksége, kérem írjon itt vagy hívjon a +36 1 486 18 00 callcenter-en keresztül.

 

 
Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]