A gyűjtőszámla – mi az?

Ez is egy egyszerűsítési lehetőség, ami akkor fontos, ha a felek között rendszeres, hasonló ügyletek vannak, amelyek esetében célszerűbb egy úgymond összefoglaló gyűjtő számla kiállítása mint ügyletenként egy.
Gyűjtőszámla kibocsátására akkor kerülhet sor, ha az adóalany ugyanannak a szervezetnek, személynek több számlakibocsátásra jogalapot teremtő ügyletet teljesít
  • a teljesítés napján egyidejűleg, (önállóan dönthet értékesítő) illetve
  • az adott naptári hónapban illetve a rá vonatkozó adó-megállapítási időszakban (kell előzetes megállapodás).
Az azonos teljesítési napon megvalósult ügyletek tekintetében a gyűjtőszámla kibocsátásáról külön megállapodás nélkül is dönthet a számla kibocsátója.
 
A nem azonos napon teljesített ügyletekről gyűjtőszámla csak akkor bocsátható ki, ha a gyűjtőszámla alkalmazásáról a felek előzetesen megállapodtak.
 
A számlaadási kötelezettség a teljesítés napján, de legkésőbb attól számított ésszerű időn belül teljesítendő.
 
Mennyi időt ölelhet fel a gyűjtőszámla?

Általában 1 hónap, de lehet rövidebb időszak is.
 
Gyűjtőszámla legfeljebb naptári hónapról, illetve a számlakibocsátásra kötelezett adó-megállapítási időszakának teljesítéséről bocsátható ki. Gyűjtőszámla – a felek megállapodásának függvényében – naptári hónapnál illetve a számlakibocsátásra kötelezett adó-megállapítási időszakánál rövidebb időszakra vonatkozóan (pl. havi bevalló esetén egy hetes időszakokra) is kibocsátható.
 
Hosszabb is lehet a hónapnál

Amennyiben a számlakibocsátásra kötelezett nem havi bevalló, az általa kibocsátott gyűjtőszámla csak akkor vonatkozhat egy naptári hónapnál hosszabb időszakra, illetve az egyik naptári hónapban kezdődő és a másik naptári hónapban befejeződő időszakra, ha a gyűjtő számla nem tartalmaz:
  • ha adómentes Közösségen belüli termékértékesítést és
  • olyan szolgáltatásnyújtást, amelyeknek a teljesítési helyét az igénybe vevő adóalany gazdasági célú letelepedési helye határozza meg, és a Közösség másik tagállamában teljesül.

Bővebb információ: http://www.nav.gov.hu/nav/inf_fuz

Amennyiben adó témában tanácsra van szüksége, kérem írjon itt vagy hívjon a +36 1 486 18 00 callcenter-en keresztül.


 

Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]