12. minden hónapban határidő!

Ne felejtsünk 12-én utalni a NAV-hoz! Persze miután teljesítettük a minket terhelő bevallási kötelezettségeket.

A munkavállalótól (megbízottól stb.) levont járulékokat, valamint az SZJA előleget és a munkáltatónak a munkabér után fizetendő SZOHA-t és szakképzési hozzájárulást (SZHJ) 12-ig kell minden hónapban a tárgyhót követően megfizetnie, azaz pl.: 2013. októberi bér után november 12-ig kell a bevallási és megfizetési adókötelezettségeket teljesíteni. ez akkor lehet későbbi nap ha hétvégére/ünnepnapra esik a 12. nap, így pl: 2013.  szeptemberi bér után október 14-e a határidő (október 12: szombat).
 
Egészségügyi szolgáltatási járulék és nyugdíjjárulék

a) a társas vállalkozásnak a járulékokat az elszámolt hónapot követő hó 12-éig,
b) a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozónak a járulékokat negyedévente, a negyedévet követő hó 12. napjáig kell megfizetnie és évente a személyi jövedelemadó bevallásában kell bevallania,
c) az egyszerűsített vállalkozói adó /EVA/  szabályai szerint adózó kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó az egészségügyi szolgáltatási járulékot és az evaalap 10 százaléka után megállapított nyugdíjjárulékot évente, az adóévet követő hónap 12. napjáig fizeti meg és az éves eva-bevallásában vallja be.
 
Mezőgazdasági őstermelő járulékbevallása: Negyedévente, a negyedévet követő hónap 12-éig kell benyújtania és a járulékokat megfizetnie.
Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]