Adóhatóságok

Az adóhatóságok ellenőrzik az adók befizetését és az adózókat, továbbá minden adó kötelezettség teljesítését, központi adók esetében vám-és adóigazgatás összevonásával létrejött szerv a NAV (régen APEH) jár el, helyi adónál a helyi adóhatóság.

Adóhatóság

a) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) adóztatási szerve, mint állami adóhatóság,

b) a NAV vámszerve, mint vámhatóság (az állami adóhatóság és a vámhatóság a továbbiakban együtt: állami adó- és vámhatóság),

c) az önkormányzat jegyzője (a továbbiakban: önkormányzati adóhatóság).

Az adóhatóság nyilvántartja az adózókat, az adót, (a költségvetési támogatást, adó-visszatérítést, adó-visszaigénylést) megállapítja, az adót, az adók módjára behajtandó köztartozást beszedi, végrehajtja. Az adókötelezettségek teljesítését ellenőrzi és a költségvetési támogatást, az adó-visszaigénylést, az adó-visszatérítést kiutalja, és vezeti az adózók adószámláját.

A központi adóhatóság honlapcíme: nav.gov.hu

 

Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]