Tájékoztató levél Ukrán és Jobsharing programokkal kapcsolatban

Ezúton tájékoztatjuk Önt az OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: OFA Nonprofit Kft.) két meghirdetett pályázatáról:

  1. „Ukrajnából érkezők foglalkoztatásának ösztönzése érdekében vállalati gyermekmegőrzés és nyelvtanfolyam támogatása”

 

A program célja a Magyarországon kisgyerekkel tartózkodó ukrán szülők munkavállalási környezetének elősegítése, a magyarországi munkaerőhiány enyhítése. A célok eléréséhez elengedhetetlen az ukrán állampolgár munkavállalók beilleszkedésének elősegítése és az alapvető munkakörülményeik megteremtése, amelyek a munkavégzéshez szükségesek, így támogatni a kisgyermekek napközbeni felügyeletét és ellátását vállalati gyermekmegőrzés révén, valamint fejleszteni a magyar nyelven nem beszélő ukrán munkavállalók nyelvi kompetenciáit, magyar, mint idegennyelv tanfolyamok támogatásával.

A program keretében vissza nem térítendő támogatás nyújtható, a munkáltatók az alábbi kompenzációs támogatásokat vehetik igénybe:

 

Nyelvi képzés esetén:

  • Minimum 10 fő nyelvoktatásban résztvevő ukrán munkavállaló után: havonta maximum bruttó 500.000 Ft, legfeljebb 12 hónapig,
  • Minden további 10 fő nyelvoktatásban résztvevő ukrán munkavállaló esetén: havonta maximum bruttó 100.000 Ft, legfeljebb 12 hónapig.

A támogatás maximális összege nem haladhatja meg havonta az 1.000.000 Ft-ot a 12 hónapig tartó időszakban.

 

Gyermekmegőrzés esetén:

  • Minimum 10 fő gyermekfelügyeletben résztvevő gyermek után, ahol a szülő ukrán: havonta maximum bruttó 500.000 Ft, legfeljebb 12 hónapig,
  • Minden további 10 fő gyermekfelügyeletben résztvevő gyermek után plusz gyermekfelügyelő személy biztosítása esetén: havonta maximum bruttó 500.000 Ft, legfeljebb 12 hónapig.

A támogatás maximális összege nem haladhatja meg havonta az 2.500.000 Ft-ot a 12 hónapig tartó időszakban.

 

A két támogatás együttesen is nyújtható.

A pályázat benyújtásának ideje: 2024.02.13. – 2024.03.31.

Az érdeklődők kérdéseiket az ukran.program@ofa.hu címen tehetik fel.

 

A Pályázati Felhívás elérhető az OFA Nonprofit Kft. honlapján az alábbi linken:

https://ofa.hu/hu/programs/ukrajnabol-erkezok-foglalkoztatasanak-osztonzese-erdekeben-vallalati-gyermekmegorzes-es-nyelvtanfolyam-tamogatasa

 

 

  1. „Munkakör-megosztás elterjesztését célzó program” (JOB-SHARING).

 

A program célja a fiatalok munkához jutásának, beilleszkedésének és a generációk közötti tapasztalat-átadásának támogatása azáltal, hogy mindkét érintett munkavállaló (nyugdíj előtt álló és pályakezdő álláskereső) „átfedő” részmunkaidőben dolgozik, ezzel biztosítva a tapasztalatátadást, a munkavégzés folyamatosságát, az ügyfél-kapcsolatok zavartalanságát.

A program keretében az alábbi költségek kerülhetnek támogatásra:

 

  1. a munkakör-megosztással érintett nyugdíj előtt álló munkavállaló bérköltsége a munkaszerződés-módosítás keretében 6 órás (vagy ennek megfelelő havi időbeosztású) munkaidőre módosított arányosított bérhez hozzászámított és kifizetett havi 150 ezer Ft összeg (a kieső munkaidőre jutó bér, illetve nyugdíjjogosultság kompenzálására, valamint a mentorálás díjára)

 

  1. a munkakör-megosztás céljából, a projektmegvalósítás időtartama alatt az állami foglalkoztatási szerv által nyilvántartott pályakezdő álláskeresőnek a munkakör-megosztás idejére vonatkozó részmunkaidős, napi 6 órás (vagy ennek megfelelő havi időbeosztású) foglalkoztatása után fizetett bérére havi 244.500 Ft támogatás igényelhető,

 

  1. a munkakör-megosztás miatt felmerülő, a munkáltató indokolt többletköltségei (pl. munkába járás) kompenzálására havi maximum 50 ezer Ft átalányköltség.

 

A támogatást legfeljebb egy éves időtartamig lehet igénybe venni, amennyiben a munkakör-megosztás keretében történő foglalkoztatás legkésőbb 2024. május 1. napjával megkezdődik. A támogatás időtartamába a pályakezdő álláskereső továbbfoglalkoztatásának időtartama nem számít bele. A pályázónak vállalnia kell a felvételre kerülő pályakezdő álláskeresőnek a támogatás időtartamának felével megegyező továbbfoglalkoztatását.

 

Az érdeklődők kérdéseiket a jobsharing@ofa.hu címen tehetik fel.

 

A Pályázati Felhívás elérhető az OFA Nonprofit Kft. honlapján az alábbi linken:

https://ofa.hu/hu/programs/munkakor-megosztas-elterjeszteset-celzo-program

Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]