Vállalkozz Itthon - vállalkozásfejlesztési program

A pályázat azonosítója: TÁMOP-2.3.6

A beadás első napja: 2013. november 4. 

Kiíró: Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége

A Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége (FIVOSZ) által vezetett konzorcium 2013. október 7-én megnyitja, a jelentkezést a Vállalkozz Itthon vállalkozásfejlesztési programjára a www.vallalkozzitthon.hu honlap régiós aloldalain.
A weboldalakon az Észak-Alföld, Észak-Magyarország, Dél-Dunántúl és Nyugat-Dunántúl régiók leendő vállalkozói jelentkezhetnek.

A pályázat célja
A mikrovállalkozások indítását tervező fiataloksegítése, támogatása a vállalkozásalapítás kezdeti szakaszában, az indulás forrásigényének támogatása és az életképes üzleti ötlettel rendelkező fiatalok támogatása üzleti tervük megvalósítása érdekében.
A támogatottak köre
Olyan 18 és 35 év közötti (0-6 éves gyermeket nevelő szülők esetében a felső korhatár 40 év) természetes személyek pályázhatnak, akik más vállalkozásban nem rendelkeznek többségi tulajdonnal, illetve annak nem egyedüli tulajdonosai.
Jogi formája a következő lehet:
 • korlátolt felelősségű társaság;
 • ügyvédi iroda;
 • közkereseti társaság;
 • betéti társaság;
 • egyéni cég;
 • egyéb önálló vállalkozó;
 • egyéni vállalkozó.
Az üzleti terv jóváhagyását követően alakult vállalkozások pályázhatnak.
A támogatás elnyerésének menete
A projekt két egymásra épített ütemből áll (A és B komponens).
Képzés – „A” komponens
A jelentkezőknek részt kell venniük egy ingyenes vállalkozásfejlesztési képzésen, melynek során segítséget kapnak saját üzleti tervük elkészítéséhez. Az elkészített üzleti tervet a képzőközpontok által kijelölt mentoroknak jóvá kell hagyniuk, és csak ezen pozitív jóváhagyás után kerülhet sor a vállalkozá megalapítására. Az üzleti tervek jóváhagyását, országosan egységes szempontrendszer és módszertan alapján, független bíráló bizottság végzi. A 80-100 órás képzések várhatóan nyár végén indulnak el.  
 
Pályázat – „B” komponens
Csak az pályázhat, aki rendelkezik a vállalkozásfejlesztési képzés sikeres elvégzését és az üzleti terv pozitív elbírálását igazoló tanúsítványokkal, valamint rendelkezésére áll a 10 százalék önrész.
Mentorálás
A vállalkozás elindítását követően a fiatal vállalkozók a program keretében 6 hónap mentori segítséget vehetnek igénybe a vállalkozásuk hatékony fejlesztése és fenntartható működtetése érdekében.
Kötelezettségek
 • minimum 5 piaci kapcsolat kialakítása;
 • az első üzleti évben minimum nettó 500 ezer forint árbevétel;
 • a projekt megvalósítása minimum 7, maximum 8 hónap alatt teljesül.
Támogatható tevékenységek
Csak az üzleti tervben meghatározott jogi formában végzett, és az abban meghatározott tevékenységekre, illetve legfeljebb az üzleti tervben szereplő valamint lentebb meghatározott költségekre fordítható a támogatás. Az üzleti tervnek tartalmaznia kell a pályázó hosszútávra (minimum 3 évre) vonatkozó fejlesztési elképzeléseit, valamint az igényelt támogatási összegre vonatkozó költségvetési tervét.
 • cégalapítás, ahhoz kapcsolódó ügyvédi szolgáltatás igénybe vétele;
 • kötelező engedélyek beszerzése;
 • eszközbeszerzés;
 • eszközbérlés;
 • létrehozott új munkahelyre felvett munkavállaló foglalkoztatása;
 • információs technológia-fejlesztés;
 • piacra jutás támogatása;
 • képzéseken való részvétel;
 • tanácsadás;
 • immateriális javak beszerzésére;
 • anyagbeszerzés;
 • könyvelés;
 • tájékoztatás és nyilvánosság.
A támogatás formája, összege, mértéke
A támogatás vissza nem térítendő, mértéke a projekt összeg elszámolható költségének 90%-a. Az igényelhető támogatás összege egyéni vállalkozóként vagy mikrovállakozásként maximum 3 millió forint, társas vállalkozások esetében maximum 6 millió forint lehet. A pályázó a megítélt támogatási összeg maximum 25%-ának megfelelő támogatási előlegre jogosult.

Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]