Kereskedelemfejlesztés

A pályázat azonosítója: KerFejl-2013

Beadási határidő: 2013. november 15.

Kiíró: Nemzetgazdasági Minisztérium

A támogatás fő célja a kis- és középvállalkozások külpiacra lépésének növelése. További cél a magyar termékek és szolgáltatások versenyképességének javítása, a vállalkozások értékesítési, valamint befektetési és beruházási lehetőségeinek bővítése.

Támogatottak köre

A pályázat keretében azok a kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, illetve egyéni vállalkozók indulhatnak, amelyek

  • rendelkeznek legalább egy lezárt teljes üzleti évvel;
  • jelen projektjének az elszámolható összköltsége nem haladja meg a legutolsó lezárt üzleti év beszámoló szerinti árbevételének összegét;
  • mérleg-főösszege (források vagy eszközök összesen) a legutolsó lezárt üzleti évben meghaladja legalább a projekt összes elszámolható költségének összegét.

Támogatható tevékenységek

  • eszközbeszerzés;
  • áruszállító gépjármű beszerzése;
  • infrastrukturális és ingatlan beruházás;
  • információs technológiafejlesztés;
  • munkavállaló foglalkoztatása külkereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó speciális munkakörben;
  • vállalati HR fejlesztés;
  • iparjogvédelemmel kapcsolatos tevékenység.

A támogatás formája, mértéke

A támogatás vissza nem térítendő, mértéke az összes elszámolható költség 50 százaléka. A támogatás összege minimum 2 millió forint, maximum 60 millió forint lehet.

 

A pályázati kiírás az alábbi linken tekinthető meg:

http://www.kormany.hu/download/d/37/01000/Kerfejl%20%20p%C3%A1ly%C3%A1zati%20felh%C3%ADv%C3%A1s%2020131007.pdf

Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]