A pályázók gyakori hibái

A következő felsorolásban azokra a hibákra és hiányosságokra szeretnénk felhívni a figyelmet, melyek a leggyakrabban fordulnak elő a pályázatok benyújtásakor:

A pályázati kiírás hibás értelmezése: Mindig alaposan olvassa át az alkalmassági feltételeket.  Ennek során különösen ügyeljen a pályázók körére, a jogi formára, a méretre és a székhelyre vonatkozó előírásokra. Nagyon fontosak továbbá a kizáró okok, a támogatható tevékenységek, az elszámolható költségek és a kapcsolódó jogszabályok.

A pályázati adatlap helytelen vagy hiányos kitöltése: A pályázati adatlapot minden kérdésre pontosan válaszolva töltse ki. A kitöltés folyamán ügyeljen arra, hogy csak az adott kérdésre válaszoljon, a rendelkezésre álló keretet lehetőleg töltse ki, de vigyázzon, hogy ne lépje át a tartalmi korlátokat!

Hibás CD lemez: Mindig győződjön meg arról, hogy a pályázati anyagok CD-re mentése közben nem lépett fel hiba, és a mentés a megfelelő formátumban történt. Ellenőrizze újra a CD tartalmát, nyissa meg az összes felírt fájlt. A CD tartalmáról mindig készítsen biztonsági másolatot!

A pályázat aláírásának elmulasztása: Postára adás előtt ellenőrizze, hogy a pályázat minden szükséges helyen alá lett írva vagy szignózva. Azt is ellenőrizze, hogy a pályázatot az arra jogosult személy írta alá vagy szignózta.

Hiányzó vagy hibás mellékletek: A pályázathoz az útmutató szerint hiteles és érvényes igazoló dokumentumokat is csatolni kell. Bizonyos mellékletek hiánypótlás keretében pótolhatóak, de javasolt minden rendelkezésre álló iratot és nyilatkozatot a pályázattal együtt beküldeni. A pályázati adatlap melléklete egy lista, mely tartalmazza az összes beadandó dokumentum, melléklet felsorolását.

Kevés példányszám: A pályázatot az útmutatóban meghatározott számú eredeti, másolati, valamint elektronikus példányszámban kell benyújtani.

Késedelmes beadás, be nem tartott határidők: Ügyeljen a határidőkre! A pályázat beadását tervezze meg, ütemezze! Az egyes ütemeket némi ráhagyással tervezze, de úgy, hogy a beadás határideje ne kerüljön veszélybe!

Aktualitások figyelmen kívül hagyása: A pályázat elkészítésének folyamán győződjön meg arról többször is, hogy a legfrissebb útmutató, kitöltő program és melléklet alapján készül a pályázat. A pályázatírás alatt folyamatosan figyelje a közzétett kiegészítő információkat. Mielőtt beadná a pályázatát, kérjük, ellenőrizze még egyszer, hogy az aktuális információk, és a legfrissebb kitöltőprogram alapján készült el.

Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]