Új rendelet készül a tűzvédelmi szakmai képesítésekről

Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat hatályba lépése miatt az új jogszabály váltja a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, a tűzoltóságoknál, valamint az ez irányú szakágazatban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről szóló 10/2008. (X. 30.) ÖM rendeletet.

Az új rendelet tervezetének célja, hogy egységes szemléletű szabályozás szülessen a belügyminiszter által irányított hivatásos katasztrófavédelmi szervek és ezen ágazat vonatkozásában a szakmai képesítési követelmények tekintetében.
A tervezet a hivatásos katasztrófavédelmi szervek, a tűzvédelmi szakértők, az önkéntes tűzoltó egyesületek szaktevékenységet ellátó tagjainak, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságok állománya tagjainak, a gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknél, jogi személyeknél a katasztrófavédelem, a polgári védelem, iparbiztonsági és a tűzvédelem szakágazatokban foglalkoztatóknak és foglalkoztatottaknak, a katasztrófa- és tűzvédelmi szakmai képesítést nyújtó oktatási intézmények oktatást, képzést, vizsgáztatást végző tagjainak, illetve azok szakmai felügyeletét végző személyek képesítési követelményeit, az elismerhető képzettségeket és mindezek képzési struktúráját szabályozza.
Az új, március 5-én hatályba lépő Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) már nem tartalmazza azokat a képesítési, jogosultsági követelményeket, amelyek a tűzvédelem speciális területeire vonatkozólag a hatályos OTSZ még igen. Ilyen például a villamos berendezések, elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem felülvizsgálatát végzők, illetve a villámvédelem tervezését és felülvizsgálatát végzők képesítési követelményei. Ennek pótlása érdekében indokolt ezeknek a szakképesítéseknek a megjelenítése az új rendeletben.
A tervezet meghatározza azt is, hogy a gazdálkodó szervezeteknél mennyi az a minimális időtartam, ameddig a tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt foglalkoztatni kell. Az épületek tűzbiztonságát segíti, hogy legalább havonta a szakember átvizsgálja az épület tűzvédelmi megfelelőségét.
A tűzvédelmi oktatásokat, a létesítmény tűzvédelmi szabályzatának készítését, valamint a nukleáris létesítmény és a radioaktívhulladék-tároló területén a tűzkockázat-elemzés és tűzterhelés számítás készítését a továbbiakban kizárólag tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy végezheti. Ez mind a tűzvédelmi oktatások színvonalának emelését, mind pedig a tűzvédelmi szabályzat megfelelőségét eredményezi, növelve az állampolgárok, valamint a munkavállalók tűzvédelmi ismeretét, gyakorlatát. A tűzkockázat-elemzés és tűzterhelés számítás megfelelő készítése pedig elengedhetetlen egy biztonságos nukleáris építmény létesítése során.
Új elem, hogy számítógépes szimulációs programmal végzett, egyedileg tervezett megoldás készítésére - az új rendelet hatálybalépését követően - csak tűzvédelmi szakértő vagy tűzvédelmi tervező jogosult - tartalmazza a BM rendelet tervezetének indoklása.
A rendelettervezet innen tölthető le.

Amennyiben munkabiztonság témában tanácsra van szüksége, kérem írjon itt vagy hívjon a +36 1 486 18 00 callcenter-en keresztül.

Előző cikkünket  " Az egyéni védőeszköz juttatásának rendje” címmel ajánlom olvasóim figyelmébe.

Kling Péter

Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]