Tűzjelzés, tűzoltás

Az épületek méretétől és használatától, a bennük lévő berendezésektől, felszereléstől, az ott lévő anyagok fizikai és vegyi tulajdonságaitól, valamint az ott tartózkodó személyek lehetséges legnagyobb számától függően a munkahelyeket tűz oltására alkalmas készülékkel, illetve külön jogszabályok szerint tűzérzékelő, jelző- és riasztóberendezéssel, rendszerrel kell ellátni.

Nem automatikus, egyszerűen használható tűzoltó készülékeket kell alkalmazni, amelyeket úgy kell elhelyezni, hogy könnyen hozzáférhetőek legyenek. A készülékek elhelyezésére a vonatkozó jogszabály szerinti jelzésekkel kell utalni.

A „Tűz elleni védekezésről és a műszaki mentésről…” szóló 1996. évi XXXI. törvény értelmében, minden dolgozó köteles elsajátítani és betartani a munkakörére, valamint a munkahelyre vonatkozó tűzvédelmi előírásokat.

Dohányzás, csak a kijelölt dohányzó helyeken engedélyezett.

Tűz-, és robbanásveszélyes technológiát magába foglaló, azzal érintett tevékenységek előtt külön tűzvédelmi oktatást kell tartani és engedélyeztetni kell a munkahelyi vezetővel.

A tűz észlelőjének feladata a tűz jelzése a rendelkezésre álló módok valamelyikén: Tűzjelző harang, csengő, tűzjelző-berendezés nyomógomb használata, „tűz van” kiáltással.

Tűz esetén szükséges az épület elhagyása, rendezetten, pánikot kerülve, együttműködésben, a tűzriadó tervben meghatározott gyülekezési helyre. A tűzoltóság értesítése kötelező. Szükség szerint kell közreműködni az oltásban, mentésben.

Amennyiben munkabiztonság témában tanácsra van szüksége, kérem írjon itt vagy hívjon a +36 1 486 18 00 callcenter-en keresztül.

Előző cikkünket  " Az idén 30 éves az állami munkafelügyelet” címmel ajánlom olvasóim figyelmébe.

Kling Péter

 

 

Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]