Jogszabályváltozások a munkavédelem területén - 2015. július

A legfrissebb jogszabályváltozásokat fogom ismertetni a következőkben.

A jogszabályváltozások közül az alábbiak emelhetők ki:

41/2015. (VII. 3.) NFM rendele az üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységeket végző természetes személyek képzésének, vizsgáztatásának és képesítésének, valamint vállalkozások képesítési rendszerének általános szabályairól, valamint a képzési, képesítési és vizsgáztatási díj mértéke és megfizetésének részletes szabályairól. 
Megjelent: MK 2015/97. (VII. 3.) - Hatályos: 2015. 07. 04., 2015. 07. 06. -- Hatálya kiterjed az F-ÜHG-t tartalmazó alkalmazásokkal kapcsolatosan tevékenységet végző természetes személyek képzésére, továbbképzésére, vizsgáztatására és képesítésére, valamint vállalkozások képesítésére.

2015. évi CXX. törvény egyes vízgazdálkodási és tűzvédelmi tárgyú, illetve közszolgáltatás ellátásával összefüggő törvények módosításáról. 
Megjelent: MK 2015/100. (VII. 8.) - Hatályos: 2015. 07. 16., 2016. 01. 01. -- A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvényre (Ttv.) is vonatkozik, amelyben egyes szabályokat uniós jogi normáknak megfelelően pontosítottak.

43/2015. (VII. 20.) NFM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) "A" és "B" Mellékletének belföldi alkalmazásáról szóló 61/2013. (X. 17.) NFM rendelet módosításáról. 
Megjelent: MK 2015/105. (VII. 20.) - Hatályos: 2015. 07. 21. -- A 61/2013. (X. 17.) NFM rendelet 3. §-a új (2) és (3) bekezdéssel egészül ki.

44/2015. (VII. 20.) NFM rendelet a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet, valamint a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet módosításáról. 
Megjelent: MK 2015/105. (VII. 20.) - Hatályos: 2015. 07. 28. -- A gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet 11. §-a (Bejelentés, a tevékenység ellenőrzése alcím) új (3) bekezdéssel egészül ki és a Záró rendelkezésekben változott a hivatkozott uniós jogi aktusok listája is.

Amennyiben munkabiztonság témában tanácsra van szüksége, kérem írjon itt vagy hívjon a +36 1 486 18 00 callcenter-en keresztül.

Előző cikkünket  "Az NGM Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztályának tájékoztatása a munkaügyi ellenőrzés tapasztalatairól 2015. I. félév” címmel ajánlom olvasóim figyelmébe.

Kling Péter

 

 

Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]