Jogszabály és szabványváltozások a munka-, tűz- és környezetvédelem területén: 2014. február

A munka-, tűz- és környezetvédelem területén a jogszabályváltozások közül az alábbiak emelhetők ki:

31/2014. (II. 12.) Korm. rendelet az egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól. -- Megjelent: MK 2014/20. (II. 12.) - Hatályos: 2014. 07. 01. -- A rendelet hatálya a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (MKEHr.) 13. § (2) bekezdés a)–k) pontjában meghatározott sajátos építmények építésügyi hatósági eljárásaira és az azok lefolytatásához szükséges műszaki dokumentáció tartalmi követelményeire terjed ki.

12/2014. (II. 21.) BM rendelet a szén-monoxid érzékelő berendezésre vonatkozó műszaki követelményekről. -- Megjelent: MK 2014/25. (II. 21.) - Hatályos: 2014. 03. 01. -- Hatálya – kivétellel – a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 9. § (5) és (6) bekezdésében meghatározott kötelezettség teljesítése céljából alkalmazott szén-monoxid érzékelő berendezésre (berendezés) vonatkozó funkcionális követelményekre terjed ki. A berendezésnek meg kell felelnie az 1. melléklet szerinti alapvető funkcionális követelményeknek.

41/2014. (II. 24.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról. -- Megjelent: MK 2014/26. (II. 24.) - Hatályos: 2014. 02. 25., 2014. 07. 01. -- Átfogó módosítás. A változások zöme 2014.02.25-ével, kisebb része 2014.07.01-jével lép hatályba.

A februári jogszabály- és szabványváltozásokat erről a linkről tudja letölteni. 

A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szervezetében számos szakértő dolgozik, akik ilyen kérdésekben támogatni és segíteni tudják Önt és vállalkozását. Forduljon Hozzánk bizalommal a  munkavedelem@vallalkozo.info email címen, vagy a +36 1 486 18 00 callcenter-en keresztül.

Kling Péter

Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]