Jogszabály- és szabványváltozások - 2014. április

A legfrissebb jogszabály- és szabványváltozások közül a következőkben ismertetek néhány munkavédelmet és tűzvédelmet érintő jogszabályt.

116/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet a közúti fuvarozást érintő egyes kormányrendeletek módosításáról.
Többek között érinti a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendeletet.

118/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet a gáz csatlakozóvezetékek és a felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatával kapcsolatos bejelentések ügyében eljáró hatóság kijelöléséről.

29/2014. (IV. 3.) BM rendelet a gáz csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések műszaki javításával kapcsolatos mulasztások bejelentésének eljárási szabályairól.
A rendelet hatálya a gáz csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések felülvizsgálatával összefüggő tevékenységekre, az e tevékenységeket végzőkre, valamint a felülvizsgálattal érintett ingatlantulajdonosokra és társasházakra terjed ki, de nem vonatkozik a gázfelhasználó technológiák felülvizsgálatára.

38/2014. (IV. 4.) VM rendelet a benzin tárolásából, elosztásából és töltőállomáson a gépjármű feltöltéséből származó illékony szerves vegyület (VOC) csökkentéséről szóló 118/2011. (XII. 15.) VM rendelet módosításáról.
Átfogó módosítás, amely érinti az értelmező rendelkezéseket, a tároló telepekre (1.sz. melléklet), a szállítótartályokra (2.sz. melléklet), valamint a töltőállomásokra (4.sz. melléklet) vonatkozó előírásokat, az eljárási szabályokat, továbbá az uniós tájékoztatási kötelezettséget.

32/2014. (IV. 18.) EMMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról.
Többek között átfogóan módosítja a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről szóló 38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendeletet.

25/2014. (IV. 30.) NFM rendelet a veszélyes áruszállítási biztonsági tanácsadóról.
A rendelet hatálya a Magyarország területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező vállalkozásra, a tanácsadóra, a közlekedési hatóságra, a katasztrófavédelmi hatóságra, valamint az e rendelet szerinti képzést nyújtó szervre terjed ki.

Amennyiben munkabiztonság témában tanácsra van szüksége, kérem írjon itt vagy hívjon a +36 1 486 18 00 callcenter-en keresztül.

Előző cikkünket  " Vendéglátó-ipari gépek, berendezések, eszközök és anyagok kezelése, használata címmel ajánlom olvasóim figyelmébe.

Kling Péter

 

Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]