Jelentés a munkavédelmi hatóság 2015. I. félévi ellenőrzési tapasztalatairól

A munkavédelmi hatóság 2015. év I. félévi ellenőrző tevékenységét a 2015. évi Ellenőrzési Irányelvek, az Országos Hatósági Ellenőrzési Terv és a megyei munkavédelmi hatóságok munkaterveiben meghatározottak figyelembe vételével végezte. Ebből a jelentésből emelek ki néhány fontos megállapítást.

A munkavédelmi hatósági ellenőrző munka 6 926 munkáltatóra terjedt ki, amelynek során a felügyelők ellenőrizték az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó szabályok betartását.

Az ellenőrzött munkáltatók 83,5%-ánál tapasztaltak munkavédelmi szabálytalanságot, ez az arány 1%-kal kevesebb a 2014-es év azonos időszakában tapasztalt 84,5%-ához képest.

Az ellenőrzések eredményeként összesen 10 045 db munkavédelmi határozat került kiadmányozásra.

Az azonnali intézkedést foganatosító 4 843 db határozat és a hiányosság megszüntetését előíró 4 887 db határozat mellett 228 esetben került sor munkavédelmi bírság kiszabására.

Összességében a legtöbb intézkedés a nem megfelelő munkaeszközök (7,8 %) miatt született (5. és 6. intézkedés). Ezután a villamosbiztonsági hiányosságok (7,2 %) miatti intézkedés következik (3. és 10.) intézkedés. A harmadik legtöbb intézkedést a „Munkavédelmi ismeretek hiánya” miatt hozták a felügyelők, amely az összes intézkedés 6,2 %-a.

A „Veszélyes anyagok alkalmazásából eredő kockázatok becslésével, értékelésével kapcsolatos szabályok megszegése” tárgyú intézkedéssel érintett hiányosságok miatt a felügyelők az összes intézkedés 5,9 %-át hozták. Az „Egyéni védőeszköz juttatási rend szabályozásának hiánya” miatt az 5. legtöbb intézkedést hozták a felügyelők (az összes intézkedés 4,0 %-a).

Továbbra is magas a munkaköri „Alkalmassági vizsgálatok rendjét érintő előírások megszegése” miatt hozott intézkedések száma. (6. legtöbb intézkedés, az összes intézkedés 3,7%-a.)

Az „Elsősegélynyújtás megszervezésének, elsősegélyhelyek kialakításának, felszerelésének, jelölésének szabályai megszegése” tárgyban intézkedtek a legtöbbet a felügyelők, ami az összes intézkedés 3,4%-át teszi ki. Hasonló arányban hoztak intézkedést a „Porokkal (totális, respirábilis) kapcsolatos szabályok megszegése” miatt a felügyelők (az összes intézkedés 3,3 %-a).

Továbbra is gondot jelent az egyéni védőeszközök használatának elmulasztása. Az erre irányuló intézkedések a kiemelt munkavédelmi intézkedések 4,8%-át jelentették.

Általánosságban elmondható, hogy a munkáltatók az ellenőrzések során együttműködőek, akárcsak a munkavállalók. A nagyobb munkáltatók általában készségesen, segítőkészen állnak a munkavédelmi ellenőrzésekhez, tudva, hogy közös érdekünk az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósítása.

Amennyiben munkabiztonság témában tanácsra van szüksége, kérem írjon itt vagy hívjon a +36 1 486 18 00 callcenter-en keresztül.

Előző cikkünket  "A Nemzetgazdasági Minisztérium Munkafelügyeleti Főosztályának közleménye a III. fokú hőségriasztás elrendelésével kapcsolatban ” címmel ajánlom olvasóim figyelmébe.

Kling Péter

Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]