Az elektrosztatikus veszélyek elleni védelem

A védelem, megelőzés, beavatkozás lehetséges módszereit fogom ismertetni a következőkben.

A töltések szétválasztásának megakadályozása. Az érintkezésbe kerülő anyagok egyikét fel kell cserélni valamilyen másik anyaggal, hogy az ismételten érintkező-szétváló anyagok azonosak legyenek.

Mivel a feltöltődés mértéke függ az anyagok mozgásától is, ezért pl. tartályok folyadékkal való feltöltésekor meg kell akadályozni a cseppképződést.

A feltöltődés mértéke többféle módon csökkenthető, korlátozható:

- a vezető testek földelésével;

- a szigetelőanyagon, - testen felhalmozott töltés elvezetésével pl. a töltéshordozó anyag vezetővé tételével;

- eliminátorok használatával, amelyek ellentétes polaritású töltéseket hoznak létre, és semlegesítik a felhalmozott töltéseket.

A feltöltődés következményeinek kiküszöbölése pl. inertizálás. A következmények megakadályozhatók a gyújtószikra létrejöttének kizárásával, vagy a tűz- és robbanás veszélyes atmoszféra kialakulásának megakadályozásával.

Az elektrosztatikus feltöltődés veszélye igen sok iparágban jelent problémát, iparáganként ugyan igen különböző módon. Ma még nincs egyetlen olyan módszer sem, amelyet minden esetben teljes bizonyossággal, hatékonyan és általánosan lehetne alkalmazni. Ezért minden esetben külön vizsgálattal kell eldönteni, hogy a védekezési lehetőségek közül az adott körülmények között melyiket a legcélravezetőbb alkalmazni. Az esetek többségében az elvárható biztonság csak többféle védekezési eljárás egyidejű alkalmazásával érhető el.

Amennyiben munkabiztonság témában tanácsra van szüksége, kérem írjon itt vagy hívjon a +36 1 486 18 00 callcenter-en keresztül.

Előző cikkünket  "Elektrosztatikus eredetű tűz- és robbanásveszély” címmel ajánlom olvasóim figyelmébe.

Kling Péter

Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]