A villámvédelem feladata

A felhő és föld vagy felhő és felhő között keletkező nagyfeszültségű villamos kisülés a villám. A villámlás káros hatásainak megelőzéséről fogok a következőkben tájékoztatást adni.

Ez a villamos jelenség az elektrosztatikus jelenségek csoportjába tartozik, és a testek, anyagok érintkezése és szétválása során létrejött töltésmegosztásra vezethető vissza.

A felhőkön belül felhalmozódott, különböző polaritású töltések a felhőn belül, valamint a felhő és a föld között igen nagy térerősségű villamos-tereket hoznak létre. Ha a villamos térerősség értéke a tér bármely pontjában meghaladja a levegő villamos szilárdságának értékét, akkor ezen a helyen ún. koronakisülés indul meg, amely helyileg ionizálja és vezetővé teszi a levegőt.

A nagy töltésmennyiségnek rövid idő alatt való kisülését, ha a felhőn belül

történik, villámlásnak, ha pedig a felhő valamilyen polaritású töltött része és a

föld között jön létre, akkor villámcsapásnak nevezzük

A villámvédelem célja, hogy a védendő tárgyat megóvja a villám káros hatásaitól. A villámot megfelelő berendezéssel, a villámhárítóval kell felfogni, és a földbe úgy levezetni, hogy közben káros hatások ne keletkezhessenek. A villámhárító tehát nem elhárítja a villámot, hanem éppen ellenkezőleg,felfogja, levezeti. A villámhárítást helyesen a következmények, a károk elhárítására kell érteni.

Mindebből következik, hogy villámvédelem csak létesítményekre, épületekre vonatkozhat, személyek védelme ily módon nem oldható meg.

Az épületek, objektumok villámvédelmi berendezése három, jól elkülöníthető, feladatukat illetően is jól szétválasztható részből áll.

A felfogó az épület, objektum tetején helyezkedik el. Feladata, hogy a villámot magához vonzza, és az épületet megóvja a villámcsapás káros hatásaitól. Ezért úgy kell elhelyezni, hogy a belőle kiinduló ellenkisülés alkossa a főkisülést. A felfogó kialakítása attól függ, hogy a villámcsapás milyen károkat okozhat az épületben pl. éghető anyagú tető esetében a villám a tetőt felgyújthatja.

A levezető feladata, hogy a felfogó által felfogott villámot a lehető legrövidebb úton a földeléshez vezesse oly módon, hogy a villámáram levezetése közben ne melegedjék fel annyira, hogy tőle a közeli tárgyak meggyulladjanak.

A földelés feladata a villámáramnak a földbe vezetése. Ezt akkor tudja teljesíteni, ha kisebb szétterjedési ellenállású utat biztosít a villámáram számára, mint ami a környezetben egyébként adódna.

Amennyiben munkabiztonság témában tanácsra van szüksége, kérem írjon itt vagy hívjon a +36 1 486 18 00 callcenter-en keresztül.

Előző cikkünket  "Az elektrosztatikus veszélyek elleni védelem” címmel ajánlom olvasóim figyelmébe.

Kling Péter

 

Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]