A balesetek kivizsgálásának folyamata

A balesetek kivizsgálásának célja az előidéző okok és összefüggések felderítése, és a hasonló esetek megelőzésére teendő intézkedések meghatározása.

A kiindulópont a veszélyforrás, amelynek különféle tárgyi és személyi elemei vannak, ezek együtt jelentik a veszélyhelyzetet. A balesetet látszólag egy közvetlen ok váltja ki. Nem elegendő azonban a közvetlen ok megszüntetése, mert az esemény okok láncolatából következik be. Fel kell számolni a veszélyforrást, ill. az összes olyan körülményt, amely a baleset bekövetkezését előidézheti.

A kivizsgálás eredményei a felelősség megállapításához is felhasználhatók.

A munkabalesetet be kell jelenteni, ki kell vizsgálni, és nyilvántartásba kell venni. A kivizsgálás a munkáltató feladata. A munkáltatónak lehetővé keli tennie a munkavédelmi képviselő részvételét a munkabaleset kivizsgálásában. A keresőképtelenséget okozó munkabaleset kivizsgálásának megállapításait részletesen kell rögzíteni (pl. tanúk meghallgatási jegyzőkönyve, helyszínrajz, fénykép), és munkabaleseti jegyzőkönyvet kell felvenni.

A munkabaleseti jegyzőkönyv a munkáltató és a sérült adatain kívül tartalmazza:

- a sérült munkakörét;

- a baleset súlyosságát;

- a védő- és a jelzőberendezések alkalmasságát;

- a szükséges intézkedéseket;

- az intézkedések felelősét és a határidőt;

- a végzett tevékenységet;

- a baleset leírását és okait;

- a munkaeszközök, anyagok, környezet közrehatását a baleset bekövetkezésében.

A munkáltató köteles a kivizsgálás befejezésekor, de legkésőbb a tárgyhónapot követő nyolc napon belül kell megküldeni a jegyzőkönyvet;

- a sérültnek, ill. elhalálozás esetén a közvetlen hozzátartozójának;

- a halált, ill. három napot meghaladó keresőképtelenséget okozó munkabalesetről a baleset színhelye szerint illetékes területi (megyei, fővárosi) munkavédelmi felügyelőségnek;

A társadalombiztosítási kifizetőhelynek, ennek hiányában az illetékes társadalom biztosítási igazgatóságnak (kirendeltségnek).

A súlyos munkabaleseteket a munkáltatónak (telefonon, telexen, telefaxon vagy személyesen) a rendelkezésre álló adatok közlésével azonnal be kell jelentenie a baleset helyszíne szerint illetékes munkavédelmi felügyelőségnek.

Amennyiben munkabiztonság témában tanácsra van szüksége, kérem írjon itt vagy hívjon a +36 1 486 18 00 callcenter-en keresztül.

Előző cikkünket  " Hogyan történik a baleset?” címmel ajánlom olvasóim figyelmébe.

Kling Péter

 

 

Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]