PDF letöltés

10 éves a Csíki Vállalkozók Egyesülete – Múlt, Jelen, Jövő

A Csíki Vállalkozók Egyesülete 2021 októberében töltötte megalakulásától számított 10 éves működési születésnapját, azonban a járványügyi intézkedések behatárolták életünket, lehetőségeinket, a születésnap megünneplésére személyes jelenléttel pedig nem kerülhetett sor. A Henry Ford gondolatával indított, és 17 alapító taggal megalakul szervezet 10 éves működése jelentős üzenettel bír, hiszen azt üzeni, hogy a kezdeti együttműködés és tenni akarás mögött mára már jóval több van a Tagságban.

Vállalkozói szervezetként egy 10 éves születésnap komoly eredményeket, hiteles elköteleződést jelent a térség gazdasági szereplői működésének, életének az előre mozdításában. Ebben a hitben, a járványügyi intézkedések eltörlését követően a 2022-es éves Közgyűlésünk keretén belül szerveztük meg a szervezet 10 éves születésnapi ünnepi rendezvényét április 7.-én a Hunguest Hotel Fenyő konferencia termében.


Cski_1


A rendezvényt a MÚLT felidézésével kezdtük, amelyhez segítségűl hívtuk alapító tagjaink legaktívabb szereplőit egy kerekasztal beszélgetés erejéig. Balogh István (Eco-Car), Benedek Zsombor (Zsozo), Gyerkó László és Kozma István Csaba (Enetix Software) elevenítették fel a múltat, Márk-Csucsi Róbert jelenlegi CsVE elnök kérdéseire válaszolva. Visszatekintve a 10 évvel ezelőtti eseményekre, milyen céllal alakították az egyesületet? Megalakulást követően, hogyan fogadták a vállalkozók, hogyan viszonyultak hozzá? Milyen nehézségekkel szembesültetek? És hasonló kérdéseket jártak körül az alapító tagok, amely során kifejtették a kezdeti építkezés részleteit, nehézségeit, majd összegezve kiemelték a tenni akarást és az egymás iránti bizalmat, mint az egyesület megalakulásának és működésének legerősebb pillérét.


Cski_2


A kerekasztal beszélgetést, a JELEN követte. A CsVE jelenlegi elnöke, Márk-Csucsi Róbert köszöntőbeszédében kifejtette: „Az elmúlt évek munkájának köszönhetően a Csíki Vállalkozók Egyesülete egy aktív, kezdeményező és együttmükődő szervezetté vált. Ugyanakkor befogadó szervezet is, ahol továbbra is szívesen látják az értékeinkkel egyetértő vállalkozásokat.Értékeink a korrektség, tisztesség, együttműködés, a bizalom, ezt képviseljük a rendezvényeinken és minden olyan eseményen, ahol a csíkszéki vállalkozók érdekében megjelenünk és felszólalunk.


Fontos, hogy mit mondunk magunkról, hogyan értékeljük mi magunk a szervezetünk munkáját, de még fontosabb az, hogy a környezetünk mit gondol Rólunk, az elvégzett munkánkról. Büszkén jelentem ki, hogy környezetünk értékelése pozítiv, létezésünk fontossága vitathatatlan.Egy hiteles és jól szervezett szakmai szervezetté nöttük ki magunkat, amellyel szívesen együttműködnek a magán és az állami szektor, valamint a civil szféra intézményei. Legyünk büszkék erre! Mindezt együtt értük el! Szakmai programjainkkal, adományainkkal javítottunk a vállalkozók társadalmi megítélésén. Azt üzentük, hogy nem vagyunk közömbösek a környezetünk gondjaival szemben, segíteni akarunk és tudunk is! A város a Mi világunk is, itt termelünk, szolgáltatunk, kereskedünk, ezért kiemelt figyelemmel követjük az őt érintő ügyeket és ezután is elvárjuk, hogy Bennünket megkérdezve, velünk együtt fejlesszék azt!”


Ezt követően, együttműködő partnereink: Tóth László, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának főkonzulja és Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere mondtak köszöntőbeszédet az egybegyűlteknek. Mindketten kiemelve ismételten a bizalmat és az egymás kölcsönös támogatását, amelyekre alapszik a sikeres együttműködés.


Cski_3


Tiszteletbeli vendégeink köszöntőbeszéde után bejátszottuk azt a videót, amelyet az Egyesület 10 éves születésnapja alkalmából készítettünk, és amelyben felszólaltak egyesületi tagjaink, valamint együttműködő partnereink, válaszolva azon kérdésekre, hogy milyen a jelenben CsVE tagnak lenni, milyen előnyök származnak belőle, illetve milyen a CsVE-vel együttműködni. Végezetül pedig jókívánságok hangzottak el a videóban az Egyesület számára.


A videó bejátszását követően sor került, a Tiszteletbeli Tagok – Balogh István, Gyerkó László, Kurkó Árpád és Vitos László számára meglepetésnek számító díjátadásra, valamint az Egyesület tevékenységét és projektjeit az elmúlt 10 évben kitartóan támogató szervezeteknek és azok képviselőinek emléklapok való átadása.


Cski_4


Cski_5


Az emléklapok átadását követően, a rendezvény utolsó szakaszában, az egyesület JÖVŐképe következett, amely során bemutattuk a Csíki Vállalkozók Egyesületének új arculatát, melyet egyesületi tagunk, a Raster Line fiatal, lendületes és kreatív csapata valósított meg, a Bethlen Gábor Alapítvány támogatásából. Az Egyesület megújulóban levő, az új arculat elemeire épülő honlapját is bemutattuk, Jancsó Ernő (Softforbiz) egyesületi tagunk és honlap fejlesztőnk személyében. Az új arculat és honlap bemutatását követően a jelenlévőknek lehetőségük volt a CsVE 2022-es eseménynaptárába is betekinteni.


Cski_6


A jubileumi közgyűlésen résztvevő tiszteletbeli meghívottaink is, akik az esemény során nem tartottak díszbeszédet és nem szerepeltek a videóban, a „10 éves a Csíki Vállalkozók Egyesülete - Múlt, Jelen, Jövő” ünnepi rendezvényünk keretén belül zajló díszvacsora és pezsgő koccintás alatt köszöntötték az egyesületet jókívánságaikkal, ajándékaikkal együtt:

Tóth László főkonzul és Lázár Zoltán külgazdasági attasé, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa


Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere és Sógor Enikő, Csíkszereda alpolgármestere


Hajdú Gábor, parlamenti képviselő


Becze István és Cilip Árpád, Hargita Megye Tanácsa


Dr. Konrád Judit, Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház


Tiboldi Beáta, Csíki Anyák Egyesülete


Burján Ágnes, cenzor

Gergely László és Juhász-Borsa Orsolya, Romániai Magyar Közgazdász Társaság (RMKT)


Bagoly Miklós, ASIMCOV


Karácsony Zsolt, Junior Business Club


Cski_7


Ezúttal is köszönjük a résztvevők megtisztelő jelenlétét, jókívánságát és az ajándékokat egyaránt, akárcsak azon számos együttműködő partnerünk e-mailben közvetített jókívánságát, akiknek nem állt módukban személyesen részt venni eme jeles rendezvényünkön!


Csíkszereda, 2022 április 7

Csíki Vállalkozók EgyesületeSzechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]