Zrt., azaz Zártkörűen működő részvénytársaság

A részvénytársaság zártkörű vagy nyilvános, és ezt kötelezően nevében és rövidített nevében is fel kell tüntetni, azaz vagy Nyrt. vagy Zrt. Ezt a cégvalódiság elve követeli meg, hogy a cég elnevezése fedje a cég formáját, így a részvénytársaság elnevezésének is tükröznie kell működési formáját (zártkörűen működő részvénytársaság, rövidítve Zrt.).

Zártkörű működésről akkor beszélünk, ha a részvénytársaság részvényei nem kerülnek nyilvános forgalomba hozatalra, vagy ha a részvénytársaság nyilvánosan forgalomba hozott részvényeit nyilvános ajánlattétel útján már nem értékesítik, illetve azokat a szabályozott piacról kivezették. Úgy is mondhatnánk, hogy nem veheti meg bárki a részvényeket, vagy hogy nem lehet tulajdonos.

 
Ezért is tilos a zártkörűen működő rt. részvényeseit, illetve jegyzett tőkéjét nyilvános felhívás útján gyűjteni. A zártkörűen működő részvénytársaságok alapszabálya korlátozhatja a részvények átruházás útján történő megszerzését meghatározhatja például azt, hogy kiknek adható el.


Korábbi kapcsolódó szakmai anyag: http://www.vallalkozo.info/hirek/rt-az-apport-valos-piaci-erteke
Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]