Új Ptk. - változások átvezetése - Korlátolt felelősségű társaságok

Annak ellenére, hogy e törvény számos meghatározást, pontosítást, illetve értelmezést tartalmaz, mégis talán a legszélesebb körben érdeklődésre számot tartó része az, amely a korlátolt felelősségű társaságok (Kft.) kötelező törzstőke emelésével foglalkozik.
Az új Ptk. hatálybalépésekor bejegyzett, vagy a még bejegyzés alatt álló azon Kft. esetén, amelynek jegyzett tőkéje nem éri el a 3 millió forintot, legkésőbb 2016. március 15-ig köteles
 
- a törzstőkéjét megemelni legalább erre az összegre vagy
- átalakulni, egyesülni oly módon, hogy a folyamat után a jogutód jogi személy már megfeleljen a Ptk. vonatkozó rendelkezéseinek.
 
Azoknak a Kft.-knek, amelyek érintettek a törzstőke felemelésében, az erről szóló döntésig a Gt. rendelkezéseit kell alkalmazni, s nem határozhatnak a társasági szerződés egyéb módosításról addig, amíg a törzstőke emelést nem hajtották végre.
 
Összefoglalva: az új Ptk. hatálybalépésekor bejegyzett vagy bejegyzés alatt álló Kft.-k, valamint azok a cégek, amelyekre a Kft. szabályait kell alkalmazni a hatálybalépést követő első társasági szerződés módosításkor, de legkésőbb 2016. március 15-ig kötelesek a törzstőkéjüket – az új szabályok alkalmazásával! – megemelni, vagy átalakulni.
Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]