Új Ptk - Kft. (2) törzsbetét

Törzsbetét mértéke
Az új Ptk-val módosulnak a törzsbetétek mértékére, illetve a pótbefizetésre vonatkozó szabályok is. Kft-k alapítása esetén a társasági szerződés lehetővé teheti, hogy valamelyik tag a nyilvántartásba vételi kérelem benyújtásáig a pénzbetétének felénél kisebb összeget fizessen be, vagy a be nem fizetett pénzbeli vagyoni hozzájárulását a társaság nyilvántartásba vételétől számított 1 évnél hosszabb határidőben szolgáltassa. Ilyen esetekben fontos garanciális szabály, hogy a társaság mindaddig nem fizethet osztalékot a tagoknak, amíg a befizetés nem történik meg teljesen, és a tagok a még nem teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulásuk összegének erejéig kötelesek helytállni a társaság tartozásaiért. A jelenlegi, 2014. március 15-ig érvényes szabályozás szerint egyszemélyes kft. esetén 100 ezer forintot, többszemélyes Kft. esetén pedig a pénzbetét felét kell ténylegesen beszolgáltatni bejegyzés előtt. Ez a szabály is változik az új Ptk. hatálybalépésével: hogy már nem írják elő a tagoknak a pénzbeli betétből egyetlen forint bejegyzésig történő szolgáltatását sem, azaz a törvény normaszövege szerint nem kell egyetlen forintot sem rendelkezésre bocsátani alapításkor a 3 millió forintos jegyzett tőkéből, a még be nem fizetett törzsbetét erejéig viszont felel a nem teljesítő tag a céges tartozásokért.
 
Az apporttal alapított cégek esetében más a helyzet, mint a tisztán forint alapú alapításoknál: amennyiben az apport eléri a jegyzett tőke felét, azonnal kell szolgáltatni a teljes apportot a tagnak a cégalapításkor, egyéb esetben a létesítő okiratban szereplő határidőig, amely nem lehet több 3 évnél. Az egyszemélyes Kft. alapításakor viszont kötelező a teljes apportot bevinni a cégbe.


Korábbi kapcsolódó szakmai anyag: http://www.vallalkozo.info/jog/uj-ptk-kft-1-torzstoke-emeles
 
Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]