Új Ptk- Kft. (1) törzstőke emelés

A korlátolt felelősségű társaságokat érintő talán legjelentősebb változás, hogy a Kft. törzstőkéjének kötelező minimuma a jelenlegi ötszázezer forint helyett ismét hárommillió forint lesz.
Meddig kell törzstőkétemelni?

A kötelező törzstőke emelésről szóló moratóriuma a Ptk. hatályba lépésétől még két év, de egyből esedékessé válik ha társasági szerződést módosítanak. Azaz a jogalkotó, úgy véli két év alatt (egyéb okból) bekövetkező társasági szerződés módosításkor praktikusan (és kötelezően) sort lehet keríteni az törzstőke emelésre is, ha addig erre nem kerülne sor akkor viszont a 2. év végéig kötelező a törzstőkét 3 millió forintra emelni. Hozzá kell tenni, hogy mivel a társasági szerződés módosításkor kötelező emelni, egyéb módosítást csak akkor lehet végezni, ha ennek a Kft. eleget tud tenni!

A Ptk. szerint a kft-knek 2016. március 15-ig kell kötelezően megemelniük a törzstőkéjüket 3 millió forintra, a jegyzett tőke emelése azonban 2014. március 15. után egyből esedékessé válik, ha valaki társasági okiratot módosít, és azt benyújtja a Cégbíróságra. Így a törzstőke emelés nélkül nem tudják a cégjegyzéken a cégek átvezetni például az üzletrész értékesítést, ügyvezető változást, székhelyváltozást, telephelyváltozást. A 3 millió forint jegyzett tőkére emelés nélkül vélhetően vagy elutasítja a cégbíróság a változásbejegyzési kérelmet, vagy a cég dönthet a betéti társasággá vagy közkereseti társasággá történő átalakulásáról, ami meglehetősen költséges és időigényes könyvvizsgálót is igénylő eljárás!
 
Jelenlegi adatok szerint a Kft-t, több mint 50 %-át érinti a kötelező jegyzett tőke emelése. Azok a cégek, amelyek nem hajtják végre a kötelező törzstőke emelést, vagy nem alakulnak át Bt-vé, kkt-vé, törvényességi felügyeleti eljárásra, bírságra, akár végleges törlésre számíthatnak.
 
A törzstőke emelése történhet a tagok pénzbeli hozzájárulásán kívül korábban eredménytartalékba helyezett eredmény terhére is, tehát a Kft. saját nyereségéből is jegyzett tőkét emelhet, illetve lehetőség van a tagok részéről nem pénzbeli, apporttal történő jegyzett tőke emelésére is.
Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]