Részvény - mi az? (2)

Az Rt-ben a részvény testesíti meg a tagsági jogokat. Azt is mondhatnánk az a tag és a tulaj akinek részvénye van.
 
A részvény lehet papír alapú és lehet dematerializált.
A dematerializált részvényt, úgy kell elképzelni átvitt értelemben, mint egy adatot, amely létezik és kimutatható, úgy kell elképzelni, mint a bankszámlánkon lévő pénzt. Az is egy nyilvántartási rendszerben lévő adat, nincsenek a bankban kis fiókok, ahova a pénzt rakosgatják és mikor utalunk sem történik valódi pénzmozgás, csak adatváltoztatás, de ezek az adatok valódi jogokat és kötelezettségeket testesítenek meg.

A dematerializált részvény elektronikus úton létrehozott, rögzített, továbbított és nyilvántartott, az értékpapírokra vonatkozó külön törvényben meghatározott tartalmi kellékeit azonosítható módon tartalmazó adatösszesség, amelynek nincs sorszáma. Dematerializált részvény esetén a részvényes nevét, valamint az azonosításhoz szükséges egyéb adatait az értékpapír-forgalmazó által a részvényes javára vezetett értékpapírszámla tartalmazza. A dematerializált részvény átruházása az értékpapírszámlán történő terhelés, illetve jóváírás útján történik.
 
Dematerializált részvény esetén - az ellenkező bizonyításáig - azt a személyt kell a részvény tulajdonosának tekinteni, akinek értékpapírszámláján a részvényt nyilvántartják.
 
Azaz a dematerializált részvény, az értékpapírszámlánkon részvényként kimutatott összeg, egy értékpapír, és egyben egy tagsági jogokat megtestesítő tulajdoni kötődés egy céghez.


Korábbi kapcsolódó szakmai anyag: http://www.vallalkozo.info/jog/reszveny-mi-az-1
Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]