Nyrt., azaz Nyilvánosan működő részvénytársaság

A részvénytársaság zártkörű vagy nyilvános, és ezt kötelezően nevében és rövidített nevében is fel kell tüntetni, azaz vagy Nyrt. vagy Zrt. Ezt a cégvalódiság elve követeli meg, hogy a cég elnevezése fedje a cég formáját, így a részvénytársaság elnevezésének is tükröznie kell működési formáját (nyilvánosan működő részvénytársaság, rövidítve Nyrt.).
Nyilvánosan működik az a részvénytársaság, amelynek részvényei az értékpapírokra vonatkozó külön törvényben meghatározott feltételek szerint részben vagy egészben nyilvánosan kerülnek forgalomba hozatalra. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a részvényeket eladásra kínálják a nyomtatott sajtóban, és az ott megjelölt időben és helyen bárki jegyezheti, megvásárolhatja őket.
 
Nyilvánosan működik az a részvénytársaság is, amelynek részvényeit a nem nyilvános forgalomba hozatalt követően nyilvános értékesítésre ajánlották fel, illetve a szabályozott piacra bevezették.


Korábbi kapcsolódó szakmai anyag: http://www.vallalkozo.info/jog/zrt-azaz-zartkoruen-mukodo-reszvenytarsasag
Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]