Mit hoz a jövő a jogban?

Egyszerűbb és rövidebb ügyintézés, gyorsuló büntetőeljárások és újabb gyermekbarát intézkedések 2014. január elsejétől.
Csökken az ügyintézési idő, és több ügyet is el lehet majd intézni a kormányablakokban 2014. január elsejétől. Életbe lép az a szabályozás is, amelynek köszönhetően nem dolgozhatnak gyermekek közelében azok, akik szexuális vagy más brutális bűncselekményt követtek el gyermekekkel szemben. Felgyorsulnak a büntetőeljárások a szakvélemények elkészítésére szabott határidők rövidítésével, valamint soron kívül értékelhető lesz a bírók és ügyészek tevékenysége. Az év első napjától egységessé válik a közszférában adható bankszámla-költségtérítés, és a katonák továbbfoglalkoztathatóak lesznek a közszolgálatban. Emellett a közérdekű bejelentésekről szóló törvény hatályba lépésével tovább bővül a kormány korrupcióellenes intézkedéseinek sora.
 
Január 1-jétől a közigazgatási hatósági eljárások ügyintézésének határideje harmincról huszonegy napra csökken, és főszabállyá válik, hogy kérelem esetén a határidő elmulasztása beleegyezést jelent. Ez az elv érvényesül tehát a kormányablakokban folyó eljárásokban is. Családi pótlék vagy TAJ-kártya igénylésekor a kormányablaknál elég lesz egy példányban benyújtani a kérelmeket, és az anyakönyvi kivonat már a legközelebbi anyakönyvvezetőnél is átvehető lesz, valamint lehetővé válik az állampolgári eljárással kapcsolatos beadványok benyújtása a kormányablakoknál is.
 
Az ellopott személyigazolványt és lakcímkártyát illetékmentesen, az eredeti kártyákkal megegyező érvényességgel és adatokkal kitöltve pótolják. A 2014-ben újonnan megnyíló kormányablakok munkatársai összesen már 241-féle ügyben állnak majd az állampolgárok rendelkezésére. Ebben az ügyintézőket egy folyamatosan bővülő tudástár fogja segíteni és létrejön egy, az állampolgárok tájékozódását segítő, online tudásbázis.
 
A büntetőeljárások gyorsítását szolgálja, hogy életellenes bűncselekményeknél a szakértői intézeteknek 60 napjuk lesz a szakvélemény előterjesztésére, amit egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meg lehet hosszabbítani. Soron kívül kell értékelni a bíró tevékenységét, ha egy általa tárgyalt per – anélkül, hogy a perben eljáró bíró személyében változás történt volna – több mint két éve van folyamatban, és a per ésszerű időn belüli befejezését késleltető, a bíró hibájából bekövetkezett mulasztás történt. Soron kívül kell minősíteni az ügyészeket is, ha a soron kívüli eljárásban az iratok megvizsgálására szabott, a felettes ügyész által meghosszabbított határidőt elmulasztja.
 
Önálló büntető törvénykönyvi tényállás lesz a sporteredmény tiltott befolyásolása (bundázás). Ezt három - bűnszövetség vagy üzletszerű elkövetés esetén öt - évig terjedő szabadságvesztéssel sújthatják. A Kúrián és az Országos Bírósági Hivatalban (OBH) szakirányú felsőfokú végzettségű tisztviselőként főtanácsadók dolgozhatnak majd, és ugyancsak lehetőség lesz arra, hogy a bírákhoz hasonlóan a bírósági titkárt is beoszthassák az OBH-ba. A jövőben az egyes bíróságoknál a bírói mellett a szükséges igazságügyi alkalmazotti létszámot is az OBH elnöke határozza meg. Létrejön a Kúrián a főtitkári és a főtitkár-helyettesi poszt, akik a Kúria elnökének igazgatási tevékenységét segítik.
 
A második gyermekbarát intézkedéseket tartalmazó törvénymódosítási csomag elfogadásával január 1-jétől az erkölcsi bizonyítványban megjelenik, ha valakit gyermek ellen elkövetett bűncselekmény miatt eltiltottak a foglalkozásától. Így a gyermekek sérelmére súlyos bűncselekményeket elkövetők nemcsak tanári, nővéri, orvosi vagy nevelői munkát nem végezhetnek, hanem olyan munkakörökben sem dolgozhatnak, mely során huzamosabb időt töltenek gyermekek között. Szigorítás, hogy már nemcsak a szexuális, hanem más, brutális bűncselekmények elkövetőit is eltilthatják.
 
Emellett a gyermekek személyiségi jogai elleni jogsértések esetén egy speciális eljárási rend szerint, még a polgári peres vagy a büntetőeljárás előtt vagy helyett fel lehet majd lépni az internetszolgáltatónál. Az év első napjától a Magyarországon forgalomba hozott játékszoftvereken is kötelező lesz a 18 éven aluliak számára nem ajánlott tartalmakra való figyelmeztetés feltüntetése.
 
Január elsejétől a közalkalmazottaknak, a köztisztviselőknek és a kormánytisztviselőknek a fizetési számlához kapcsolódóan havonta legfeljebb a költségvetési törvényben meghatározott mértékű bankszámla-hozzájárulás adható. Ez vonatkozik a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjaira, az igazságügyi alkalmazottakra, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársaira, a bírókra, az ülnökökre, az ügyészekre és a honvédségi állományra. A rendelkezési állományba tartozó hivatásos állomány tagjai - a törvényben foglalt feltételek fennállása esetén - továbbfoglalkoztathatók lesznek a közszolgálatban.
 
Tovább erősödik a korrupcióellenes küzdelem azzal, hogy a jogszabályok független kivizsgálási lehetőséget és teljes anonimitást biztosítanak mindenkinek, aki közérdekű bejelentést tesz. A bejelentőket garancia védi, minden rájuk nézve hátrányos és a közérdekű bejelentés miatt bekövetkezett intézkedés jogellenes és semmis. A magánszférában bevezetik a bizalmi ügyvéd státuszát, akikhez elsősorban a magánszféra bejelentői fordulhatnak.
 
A Nemzeti Emlékezet Bizottságának (NEB) felállításával lehetővé válik a kommunista diktatúrával kapcsolatos múlt mélyreható feltárása és a rendszer hatalmi működésének megismerése. Az erről szóló törvény hatályba lépésével 2014. január 1-től minden áldozatnak joga, lehetősége van, hogy bárkinek a nevét, aki vele foglalkozott a titkosszolgálatokon belül, nyilvánosságra hozza, feltegye akár az internetre is. Nemcsak az áldozatok, hanem mindenki más, így a tudományos kutatók is sokkal szélesebb körű információs jogokkal bírnak majd.
 
Forrás: www.kormány.hu, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium közleménye
Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]