Mi az Elsőbbségi részvény?

Azokat a részvényeket, amelyek nem térnek el az általánostól és a részvény névértéke szerinti, arányos részvényesi jogokra jogosítanak, törzsrészvényeknek nevezzük. Ettől eltérő részvények valamiben különböznek, ezeket elsőbbségi, dolgozói, kamatozó vagy visszaváltható részvényeknek nevezzük.
Az elsőbbségi részvény azt jelenti, hogy a törzsrészvények tulajdonosaihoz képest valamivel több joguk van e részvény tulajdonosainak. Valamiben előrébb állnak.
 
Az alapszabály az elsőbbségi részvényfajtán belül:
  • osztalékelsőbbséget,
  • a részvénytársaság jogutód nélkül történő megszűnése esetén a felosztásra kerülő vagyonból történő részesedés elsőbbségét (likvidációs hányadhoz fűződő elsőbbség),
  • a szavazati joggal összefüggő elsőbbséget,
  • vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag kijelölésére vonatkozó elsőbbséget,
  • elővásárlási jogot biztosító, valamint
  • külön törvényben meghatározott egyéb elsőbbségi jogot biztosító részvényosztályt határozhat meg.
Az alapszabály rendelkezhet olyan elsőbbségi részvény kibocsátásról, amely ezekből az elsőbbségi jogosultságokból egyidejűleg többet testesít meg.

A legismertebb fajta az osztalékelsőbbséget biztosító részvény a részvényesek között felosztható adózott eredményből a más részvényfajtába, illetve részvényosztályba tartozó részvényeket megelőzően, illetve azoknál kedvezőbb mértékben jogosít osztalékra.


Korábbi kapcsolódó szakmai anyag: http://www.vallalkozo.info/jog/reszveny-mi-az-2
Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]