Mi a Kamatozó részvény?

Azokat a részvényeket, amelyek nem térnek el az általánostól és a részvény névértéke szerinti, arányos részvényesi jogokra jogosítanak, törzsrészvényeknek nevezzük. Ettől eltérő részvények valamiben különböznek, ezeket elsőbbségi, dolgozói, kamatozó vagy visszaváltható részvényeknek nevezzük.

A részvény lehet kamatozó részvény is, ami a betét és a részvény kombinációja. A kamatozó részvény tulajdonosát a részvény névértéke után, a tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből a részvényen feltüntetett módon számított kamat illeti meg. Nem fizethető a részvényesnek kamat, ha ennek következtében a részvénytársaság saját tőkéje a számviteli jogszabályok szerint számított módon nem érné el a részvénytársaság alaptőkéjét. A kamatozó részvény tulajdonosát a kamaton felül a részvényhez fűződő valamennyi jog megilleti, ideértve az osztalékhoz való jogot is. Kamatozó részvény az alaptőke 10%-át meg nem haladó mértékében hozható forgalomba.


Korábbi kapcsolódó szakmai anyag: http://www.vallalkozo.info/jog/mi-a-dolgozoi-reszveny

Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]