Kollektív szerződés (KSZ) – mi az és mire jó?

A munkajog magánjogi jellegű jogág, ahol nagy jelentősége van a szerződéseknek, a szabad és közös megegyezéseknek, amelyekkel a felek rendezhetik jogviszonyukat. Ez segíti az eligazodást, a tisztánlátást, a felmerülő kérdésekre való válaszadás gyorsaságát, a problémák kezelését, és főként egy szervezet hatékonyságát. Hiszen az gyakorlatban általában nem egy munkáltató és munkavállaló magánszemélyről és a köztük lévő munkaszerződésről van csupán szó, hanem egy kollektíváról, egy szervezetrendszerről, alkalmazottak, munkavállalók sokaságáról, vezetők és beosztottak kapcsolatrendszeréről.
A hatékony munkavégzés kulcsa a szervezettség, hogy mindenki pontosan tudja a feladatát, hatás- és jogkörét. Továbbá a munkavégzés – különösen néhány ágazatban – veszélyeket rejthet, dologi és személyi sérülésekkel járhat. A biztonságos munkavégzéshez nemcsak a tárgyi feltételek és munkavédelmi szabályok betartása elengedhetetlen, hanem a rendezett munkaügyi kapcsolatok is. Ugyanakkor, mivel minden vállalat eltérő struktúrával rendelkezik, ezért praktikusabb, ha szabadon a munkáltató vagy munkáltatók és munkavállaló közössége vagy képviselői együtt állapodnak meg a legfontosabb kérdésekről. A közös megegyezés pedig a szabályok elfogadását is megkönnyíti, továbbá ezáltal a felek képesek érdekeiket képviselni és érvényesíteni, kölcsönös engedményekkel kialakítani azokat a feltételeket, amelyek a legideálisabbak. A piacgazdaságokban alapvető elvként érvényesül az a nézet, miszerint a munkáltatói és a munkavállalói oldal között a munkajogviszony jellege miatt kialakuló gazdasági, illetőleg szociális érdekekkel kapcsolatos kérdéseket, amelyek a későbbiek során problémák forrásává válhatnának, tárgyalásos úton kell rendezni, ezzel teremtve meg a munkabékét, illetve a konfliktusos helyzetek munkaharccal történő megoldásának elkerülését. Ennek a sajátos vitamegelőzésnek az egyik eszköze a kollektív alku, amely sikeres kimenet esetén a felek által kötendő kollektív szerződésben testesül meg. Ezért az új Munka törvénykönyve (2012. évi I. törvény, továbbiakban: Mt.) erősíteni kívánja a munkajog szerződéses szabályozását a munkaviszony tartalmának kialakításában. A felek megállapodása jobban kifejezi érdeküket, mint az állam szabályozása, a megállapodás tartalma rugalmas, könnyebben változtatható, így feloldhatóak és kezelhetőek az érdekellentétek. A felek közötti egyensúly fenntartásának eszköze a kollektív szerződés.

Az Mt. meghatározza a felek – elsősorban a munkavállaló – szempontjából garanciális normákat, amely keretei között a kollektív szerződés a jogszabályoktól a munkavállaló javára, ugyanakkor néha terhére is eltérhet.
 
A kollektív szerződés szabályozása: Az új Munka törvénykönyve XXII. fejezet (276-284. §)


Amennyiben jogi témában tanácsra van szüksége, kérem írjon itt vagy hívjon a +36 1 486 18 00 callcenter-en keresztül.

Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]