Kkt.,Bt.- felelősség (3)-Meddig és mennyire felelősek a tagok?

Ha valaki egy Kkt. tagja / Bt. beltagja biztos felel egy kötelezettségért, ha azt a társasági vagyon nem fedezi? Akkor is, ha ez olyan követelés, ami még tagsága előtt vagy után keletkezett? Természetesen nem. A tagságnak és a kötelezettség keletkezésének időpontja dönti el.
Hogyan viszonyul az új tagok felelőssége a régi tagokhoz?

A társaságba újonnan belépő Kkt. tag és Bt. beltag is a többi taggal azonos módon, tehát korlátlanul és egyetemlegesen lesz felelős a belépése előtt keletkezett társasági kötelezettségekért, azonban a társasági szerződés ettől eltérően is rendelkezhet. Azaz belépéskor, mikor módosítják a társasági szerződést rendelkezhetnek úgy, hogy az új tag, a belépése előtti kötelezettségekért nem felel korlátlanul és egyetemlegesen, de a belépés utáni kötelezettségekért, tartozásokért már mindenképp azonos lesz a helyzete a többi taggal/beltaggal.
 
És ha kilép egy tag? Az ő felelőssége meddig tart?

A társaságtól megváló tag a tagsági jogviszonya megszűnésétől számított 5 évig ugyanúgy felel a társaságnak harmadik személlyel szemben fennálló, a tagsági jogviszonya megszűnése előtt keletkezett tartozásáért, mint ahogy a tagsági jogviszonya fennállta alatt felelt. Ez a hitelezőket védi, azaz nem szabadul valaki a felelősség alól azzal, hogy kilép. Onnantól persze a kilépés után vállalt kötelezettségek nem terhelhetik, de ami még tagsága alatt keletkezett azért felel 5 övig ha szükséges.
 
Ez a szabály nem játszható ki, ezért az a kültag, aki korábban a társaság beltagja volt, a beltagi minősége megszűnésétől számított ötéves határidőn belül felel a társaság harmadik személlyel szemben fennálló olyan tartozásáért, amely e változás előtt keletkezett.


Korábbi kapcsolódó szakmai anyag: http://www.vallalkozo.info/jog/kkt-bt-felelosseg-2-tagok-felelossege
Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]