Fogyasztóvédelmi törvény 2015

A 2004. évi XXXIV. sz. tv. szerint a kis- és középvállalkozásnak nem minősülő, a számvitelről szóló 2000. évi C. sz. törvény hatálya alá tartozó vállalkozás köteles fogyasztóvédelmi referenst foglalkoztatni. Egy 2014. évi módosítás nyomán e szabályok pontosításra kerültek: a vállalkozás legalább egy fogyasztóvédelmi referenst köteles foglalkoztatni minden olyan megyében és a fővárosban, ahol
a) székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén kiskereskedelmi tevékenységet folytat, továbbá
 
b) közszolgáltatási tevékenységet folytató, valamint törvény alapján ügyfélszolgálat működtetésére kötelezett vállalkozás esetén ügyfélszolgálattal rendelkezik.
 
A vállalkozás olyan fogyasztóvédelmi referens foglalkoztatására köteles, akinek az államilag elismert fogyasztóvédelmi szakképesítése, szakképzettsége vagy az iskolarendszeren kívüli hatósági jellegű képzés során kiadott képesítési bizonyítványában szereplő szakiránya illeszkedik a foglalkoztató vállalkozás cégjegyzékben szereplő főtevékenységi köréhez. A fogyasztóvédelmi referens képzésre vonatkozó tevékenységet be kell jelenteni a fogyasztóvédelmi hatóság felé, és a törvény előírja a bejelentés tartalmát. Fogyasztóvédelmi referens foglalkoztatására köteles vállalkozás ilyen képzést nem szervezhet. A képzés folytatására kizárólag a fogyasztóvédelmi hatóság által jóváhagyott szervező jogosult.
 
jogszabály: 2014. évi XI. törvény a rezsicsökkentéssel és a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos egyes törvények módosításáról (Magyar Közlöny 2014.02.17., 22. szám); 2014. évi XLI. törvény az egyes közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáról (Magyar Közlöny 2014.10.06., 137. szám)


Amennyiben jogi témában tanácsra van szüksége, kérem írjon itt vagy hívjon a +36 1 486 18 00 callcenter-en keresztül.

Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]