Fizetés nélküli szabadság – gyerek 3 éves koráig vagy munka

Összhangban a TB ellátásokkal, a gyermek 3 éves koráig jogosult a munkavállaló (anya és az apa) fizetés nélküli szabadságra. A munkavállaló gyermeke harmadik életéve betöltéséig – a gyermek gondozása céljából – fizetés nélküli szabadságra jogosult, amelyet a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban kell kiadni.
Fontos, hogy szemben a szülés szabadsággal ezt az apa is igénybe veheti, sőt akár egyidejűleg is megtehetik.
 
Azaz ezen fizetés nélküli szabadság esetén semmilyen bér nem jár, de a munkaviszony megmarad, célja és feltétele a gyermek gondozása, értelemszerűen így nem jár annak, aki a gyermeket nem a saját háztartásában neveli.
 
A gyermek gondozása céljából kapott fizetés nélküli szabadság megszűnik
  • ha a gyermek meghal, a halált követő tizenötödik napon,
  • ha a gyermeket – a külön jogszabályban foglaltak szerint – ideiglenes hatállyal elhelyezték, átmeneti vagy tartós nevelésbe vették, továbbá harminc napot meghaladóan bentlakásos szociális intézményben helyezték el, a gyermek elhelyezését követő napon.
A fizetés nélküli szabadság igénybevételét a munkavállaló legalább tizenöt nappal korábban írásban köteles bejelenteni. A megszűnési szándékot ugyancsak be kell jelentenie: a fizetés nélküli szabadság a munkavállaló által megjelölt időpontban, de legkorábban a szabadság megszüntetésére irányuló jognyilatkozat közlésétől számított harmincadik napon szűnik meg. A fizetés nélküli szabadságra vonatkozó rendelkezésektől kollektív szerződés csak a munkavállaló javára térhet el.


Korábbi kapcsolódó szakmai anyag: http://www.vallalkozo.info/jog/szulesi-szabadsag-hatasai-a-munkaviszonyra

Amennyiben jogi témában tanácsra van szüksége, kérem írjon itt vagy hívjon a +36 1 486 18 00 callcenter-en keresztül.

 

Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]