Felelősség a leltárhiányért (6)- leltárfelvétel

A leltári készlet átadásának és átvételének módját és szabályait a munkáltató meghatározza, majd ezt követően megtörténik az átadás és mikor letelik a leltáridőszak, leltárfelvételt kell tartani.
Leltározásnál a munkavállaló vagy akadályoztatása esetén képviselője, csoportos leltárfelelősségnél az eljárási szabályokban meghatározott munkavállalók jelenlétét lehetővé kell tenni. A munkáltató, ha a munkavállaló képviseletéről nem gondoskodik, az adott szakmában jártas, érdektelen képviselőt jelöl ki.

A munkavállalóval a leltárelszámolást és annak eredményét ismertetni kell. A munkavállaló az eljárás során észrevételt tehet, a munkavállalót – kivéve, ha szabályszerű értesítés ellenére nem jelent meg – meg kell hallgatni.

A leltárhiányért a munkavállaló objektív alapon, azaz vétkességre tekintet nélkül felel. Ez azt is jelenti, hogy csak akkor mentesül, ha ő bizonyítja, a vis major esetét, azaz, hogy a leltárhiányt elháríthatatlan ok idézte elő.


Korábbi kapcsolódó szakmai anyag: Felelősség a leltárhiányért (5) – csoportos leltárfelelősségi megállapodás

Amennyiben jogi témában tanácsra van szüksége, kérem írjon itt vagy hívjon a +36 1 486 18 00 callcenter-en keresztül.

Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]