Cégmódosítás – máris módosították a jogi szabályozást?

Nemrégiben megjelent a 2015. évi II. törvény (a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseivel összefüggő, valamint egyéb magánjogi tárgyú törvények módosításáról). Felhívjuk a figyelmet, hogy ezen jogszabály nem jelent mentességet a kötelező cégmódosítás alól, csak egyértelműsíti, hogy amikor arra csak egy az ’ügyvezető’ vagy a ’Ptk.’ szócsere miatt volna szükség akkor az nem kötelező cégmódosítása vagy határozathozatali eset, hanem ezeket a társasági szerződésbe a következő módosításkor elegendő átvezetni. [A Ptké. 12. § (3) és (4) bekezdésének, továbbá a 18. § (3) és (4) bekezdésének a módosítása].
Azaz már egyértelmű, hogy ha a gazdasági társaság esetén a létesítő okirat, illetve szövetkezet setén az alapszabály módosítására - kizárólag a Ptk.-val való összhang formális megteremtése érdekében - a Ptké. alapján nincs szükség, akkor arra vonatkozóan sem kell társasági határozatot, illetve szövetkezet esetén közgyűlési határozatot a cégbírósághoz benyújtani, hogy a cég arról nyilatkozzon, hogy ezen okból nem csatol a Ptk. rendelkezései szerint való továbbműködés folyományaként módosított létesítő okiratot, alapszabályt.
 
Fontosabb változás, hogy a törvény hatályon kívül helyezi a Ptké. 15. §-át és 22. §-át, ezzel megszűnik a Ptké. által korábban előírt, a bejelentés elmulasztása miatti automatikus bírságolhatóság!
 
E körben emléketetésként jeleznénk:
  • Illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése nélkül lehet a cégbírósághoz benyújtani a változásbejegyzési kérelmet, feltéve, hogy az ahhoz csatolandó alapszabály-módosítás (egyéb formáknál: létesítő okirat módosítás) kizárólag a Ptk. rendelkezéseihez történő igazítás, illetve a Ptk. eltérést engedő szabályainak alkalmazása miatti módosításokat tartalmaz. Egyéb cégadatot is érintő változás esetén ez nem alkalmazható.
  • A létesítő okiratot a Ptk.-val összefüggésben nem kell módosítani, és erre vonatkozóan társasági határozatot sem kell csatolni, ha annak módosítása csak abból az okból volna szükséges, hogy a létesítő okirat – általános hivatkozásként – a Gt. rendelkezéseire utal. Közkereseti társaság és betéti társaság esetében nincs szükség továbbá a létesítő okirat módosítására kizárólag annak érdekében sem, hogy a létesítő okirat a társaság vezető tisztségviselőjét ügyvezetőként nevesítse. Ha azonban a létesítő okirat egyéb okból módosul, a társaság köteles az e bekezdésben foglalt változást is azon átvezetni.
 
Korábbi kapcsolódó szakmai anyag: http://www.vallalkozo.info/jog/cegmodositas-a-szovetkezetek-szabalyozasa-4

Amennyiben jogi témában tanácsra van szüksége, kérem írjon itt vagy hívjon a +36 1 486 18 00 callcenter-en keresztül.

Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]