A munkavállalói kártérítési felelősség mértéke

A gondatlan (enyhe) károkozás esetén fizetendő kártérítés mértéke maximum négyhavi távolléti díj. Kollektív szerződés esetén a kártérítés mértéke legfeljebb a munkavállaló nyolc havi távolléti díjának összegéig emelkedhet.
Súlyos gondatlanság és szándékos károkozás esetében a teljes kárt kell megtéríteni.

A vétkesség egyes fokozatai:

gondatlanság

a szándékosság

tudatos (súlyos) gondatlanságot = amikor a munkavállaló előre látja tettének lehetséges következményeit, de könnyelműen bízik azok elmaradásában

egyenes és = a munkavállaló tettének következményeit kívánja

hanyagságot (enyhe) = a munkavállaló azért nem látja a lehetséges következményeket, mert a tőle elvárható figyelmet és körültekintést elmulasztja

eshetőleges szándékkal valósulhat meg = a munkavállaló tettének következményeibe belenyugszik

 
A bíróság a munkavállalót rendkívüli méltánylást érdemlő körülmények alapján a kártérítés alól részben mentesítheti. Ennek során különösen a felek vagyoni helyzetét, a jogsértés súlyát, a kártérítés teljesítésének következményeit értékeli. Tehát van lehetőség szociális szempontok figyelembe vételére is.


Korábbi kapcsolódó szakmai anyag: http://www.vallalkozo.info/jog/a-munkavallaloi-karteritesi-felelosseg

Amennyiben jogi témában tanácsra van szüksége, kérem írjon itt vagy hívjon a +36 1 486 18 00 callcenter-en keresztül.

Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]