A MUNKÁLTATÓ KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE – (2) kártérítés mértéke

A munkáltató a munkavállaló teljes kárát köteles megtéríteni. Kivéve:
  1. Nem kell megtérítenie azonban azt a kárt, amellyel kapcsolatban bizonyítja, hogy bekövetkezése a károkozás idején nem volt előre látható.
  2. Nem kell megtéríteni a kárnak azt a részét sem, amelyet a munkavállaló vétkes magatartása (pl.: levette védősisakját, ezért nagyobb a sérülés) okozott, vagy amely abból származott, hogy a munkavállaló kárenyhítési kötelezettségének nem tett eleget.
  3. A bíróság a munkáltatót rendkívüli méltánylást érdemlő körülmények alapján a kártérítés alól részben mentesítheti. Ennek során különösen a felek vagyoni helyzetét, a jogsértés súlyát, a kártérítés teljesítésének következményeit kell értékelnie.
Kártérítés adó és tb fizetése szempontjából:
  • A jövedelmet pótló kártérítés adóköteles, a többi kártérítés adómente az szja szempontjából.
  • A jövedelmet pótló kártérítés és béren kívüli juttatás nem képezi a tb-járulékok alapját.


Korábbi kapcsolódó szakmai anyag: http://www.vallalkozo.info/jog/a-munkaltato-karteritesi-felelossege-1

Amennyiben jogi témában tanácsra van szüksége, kérem írjon itt vagy hívjon a +36 1 486 18 00 callcenter-en keresztül.
 
Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]