A MUNKÁLTATÓ KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE – (1)

A munkáltató kártérítési felelőssége objektív felelősség, azaz vétkességére tekintet nélkül felel a munkaviszonnyal összefüggésben okozott kárért a munkavállalónak. Azaz a kártérítési joghoz a munkavállalónak csak a kár tényét, és azt kell bizonyítania, hogy ez a munkáltatóra vezethető vissza.
A kimentési lehetőségek vannak, azaz a munkáltató mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy
  • a kárt az ellenőrzési körén kívül eső olyan körülmény okozta, amellyel nem kellett számolnia és nem volt elvárható, hogy a károkozó körülmény bekövetkezését elkerülje, vagy a kárt elhárítsa,
Az ellenőrzési körbe tartozó körülményeket nem sorolja fel a törvény, de biztosan idetartoznak, amelynek működésére a munkáltatónak tevékenysége során befolyása van (eszközök, energia, munkavállalók). Pl.: telephelyen kívüli munkavégzésre menet a közúti baleset az nem tartozik ellenőrzési jogkörbe.
  • vagy a kárt kizárólag a károsult elháríthatatlan magatartása okozta.
 Itt fontos szerepe van az elháríthatatlanságnak, mivel a munkavállaló kizárólagos magatartása sem mentesít, ha nem áll fenn az elháríthatatlanság, mert pl.: a munkavédelmi intézkedéseket a munkáltató elmulasztotta.

Amennyiben jogi témában tanácsra van szüksége, kérem írjon itt vagy hívjon a +36 1 486 18 00 callcenter-en keresztül.

Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]