A kollektív szerződés felmondása

A kollektív szerződés fontos nagyobb munkáltatóknál való elhelyezkedés és sok munkavállalót foglalkoztató cégek életében, és számos munkajogi-szervezési előnye van, a munkáltató és a szakszervezet kötheti meg és a legfontosabb munkajogi kérdéseket tartalmazhatja. Jogszabályokhoz való viszonya ld.: 2015.07.29. napi tájékoztató. Fontos kérdés a KSZ hatálya és felmondhatósága még.
A szerződés viszonyok a felek szabad megállapodásán, akarat-elhatározásán alapulnak, nem jelenhetnek kényszert, szabadon beléphetnek és kiléphetnek a felek. Így a KSZ megszűnését bármelyik fél egyoldalú nyilatkozatával felmondhatja, ahhoz a partnernek sem jóváhagyása, sem beleegyezése nem szükséges, és a felmondási idő leteltével a megállapodásból eredő jogok és kötelezettségek a jövőre nézve megszűnnek. (Felbontás, visszamenő hatállyal való megszüntetés persze kizárt). Az a tény, hogy a kollektív szerződést több szakszervezet vagy több munkáltató, illetve munkáltatói érdekképviseleti szervezet együttesen kötötte, még nem ok arra, hogy a szerződésből bármelyikük is ne léphetne ki szabadon.

A kollektív szerződést három hónapos határidővel lehet felmondani, hiszen fontos, hogy azért a KSZ kötőerővel rendelkezzen, ne lehessen egyik napról a másikra semmissé tenni a hosszas tárgyalások eredményét. Továbbá a stabilitása érdekében a felmondás joga a megkötéstől számított hat hónapon belül nem gyakorolható. A KSZ is szólhat ugyanakkor határozott időre és automatikusan megszűnik a határozott idő lejártával.

A kollektív szerződések a foglalkoztatás részletes szabályait lefektetik, segítik a rendezett munkaügyi kapcsolatokat, hozzájárulnak a munkabékéhez. A kollektív tárgyalás folytatása és kollektív szerződés kötése a szakszervezetek legerősebb joga és feladata.


Amennyiben jogi témában tanácsra van szüksége, kérem írjon itt vagy hívjon a +36 1 486 18 00 callcenter-en keresztül.

Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]