A gazdasági társaság jogutódlással történő megszűnése

Az átalakulás nem más, mint a gazdasági társaságok jogutódlással történő megszűnése, amellyel egy időben egy cégforma-vagy cégszámváltozással új társaság/társaságok jön/jönnek létre.

A gazdasági társaságok jogutódlással történő megszüntetésének módjai:
• átalakulás (társasági formaváltás),
• egyesülés (összeolvadás, beolvadás),
• szétválás (különválás, kiválás).
Az átalakulással létrejövő gazdasági társaság az átalakult gazdasági társaság általános jogutódja. A jogutód gazdasági társaságot illetik meg a jogelőd gazdasági társaság jogai, és terhelik kötelezettségei.

Átalakulás esetén a jogelőd gazdasági társaság tagjainak (részvényeseinek) felelőssége csak akkor állapítható meg, ha a jogutód gazdasági társaság helytállási kötelezettségének nem tudott eleget tenni, tehát az ő kötelezettségük csak másodlagos. 

Az átalakulás szabályai

A gazdasági társaság más gazdasági társasággá való átalakulása során a gazdasági társaság alapítására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Az átalakulás során ezért olyan társasági formát kell választani, amely esetében a törvény a jegyzett tőke legkisebb összegét nem határozza meg, vagy az olyan mértékű, amelynek a gazdasági társaság az átalakulással eleget tud tenni.

Átalakulás - Az új gazdasági társaság jogai, kötelezettségei

Az átalakulással létrejövő gazdasági társaság az átalakult gazdasági társaság jogutódja, a legtöbb esetben általános jogutódja. A szétválásnál nem beszélhetünk általános jogutódlásról, mert a jogutódlás módját a felek a szétválási szerződésben határozzák meg. A jogutód gazdasági társaságot illetik meg a jogelőd gazdasági társaság jogai, valamint terhelik a jogelőd gazdasági társaság kötelezettségei.

Ha a gazdasági társaságnak hatósági engedély kiadása iránti kérelme van folyamatban, a gazdasági társaság köteles az átalakulás elhatározását az engedélyt kiadó hatóságnak haladéktalanul bejelenteni. A hatósági engedély jogosultja a jogutód gazdasági társaság, kivéve természetesen, ha a hatósági engedély feltételeinek a jogutód nem felel meg.


Korábbi kapcsolódó szakmai anyag: http://www.vallalkozo.info/hirek/gazdasagi-tarsasagok-megszunese
Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]