Kérdések kialakítása az internetes kérdőívekben

Az internetes piackutatásban nagy hangsúlyt kell fektetni a kérdőívek kérdéseinek kidolgozására, hiszen ezektől függ, hogy a kapott válaszok mennyire értékelhetők.
Az online kérdőívek az internetezők számára már természetesek és amennyiben egy jól összeállított kérdéscsoportról van szó, szívesen ki is töltik azt. Éppen ezért fontos, hogy körültekintően tegyük fel a kérdéseket, hogy a válaszok könnyen értékelhetőek és egyértelműek legyenek.

A kérdőívekben szereplő kérdéseket többféleképpen csoportosíthatjuk. A kérdések csoportosítása megkönnyíti a kitöltését illetve a kitöltött kérdőívek értékelését is. A kérdéseket csoportosíthatjuk a kérdések célja szerint illetve a válasz variációk szerint is.

A cél szerint csoportosított kérdések lényege, hogy a kérdőív egységes, logikus felépítést kapjon. Ebben az esetben a kérdések egymásra épülnek és átvezető kérdésekkel segítik a kitöltőt.

A cél szerint csoportosított kérdések az alábbi egységeket tartalmazzák:

  • Bevezető kérdések
  • Átvezető kérdések
  • Tárgyköri kérdések
  • Ellenőrző kérdések
  • Személyes kérdések

Bevezető kérdések

A bezevető kérdések a kérdőív legelején találhatóak és az a feladatuk, hogy a kérdezőt bevezessék az adott témába. Ezen kívül a bevezető kérdéseknek figyelem felkeltő funkciója is van, hiszen, ha az internetezőt az első pár kérdés nem fogja meg, akkor nem fogja kitölteni a kérdőívet.

Átvezető kérdések

Az átvezető kérdések lényege, hogy logikai hidat építsenek az egyes kérdés csoportok között, illetve segítséget nyújtsanak a további kitöltésben. Az átvezető kérdések nyújtanak segítséget abban is, hogy a kitöltők csak a rá vonatkozó kérdéseket töltse ki, felesleges kérdésekkel ne keljen bajlódnia. Segít továbbá csoportosítani a kitöltő személyeket, ezzel is felgyorsítható a majdani kiértékelés menete.

Tárgyköri kérdések

A tárgyköri kérdések adják a kérdőív magját. Ezek azok a kérdések, amelyek a piackutatás szempontjából legfontosabbak. A tárgyköri kérdések kifejezetten a piackutatás céljára specializálva kerülnek meghatározásra és a kiértékelésnél ezekre helyeződik a legnagyobb hangsúly.

Ellenőrző kérdések:

Az ellenőrző kérdések funkciója, hogy segítse a kérdésekre adott válaszok valóság tartalmának felmérését. Ezek a kérdések kiemelten fontosak, ezért nagy gonddal kell meghatározni, összeállítani.

Személyi kérdések:

A személyi kérdések elengedhetetlenül fontosak, hiszen ezek határozzák meg, hogy a válaszadók milyen csoportba tartoznak. Megfelelnek-e az általunk meghatározott célcsoportnak. A kiértékelésnél nagyon fontos, hogy csak a adott célcsoport válaszai kerüljenek feldolgozásra, ellenkező esetben a kérdőívek eredménye értékelhetetlenné válik.
Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]