Indirekt és direkt kérdések az internetes kérdőívekben

Az internetes kérdőívek kidolgozásánál fontos a kérdések csoportosítása, amelyet több szempont szerint végezhetünk.
A csoportosítás segíti a kérdőív kitöltő személyt és az ellenőrzést, kiértékelést végző kollégák munkáját is. A cél mellett csoportosíthatjuk a kérdéseket a kérdésfeltevés módja szerint is.

Direkt kérdések

A kérdőívekben szereplő kérdések többsége direkt kérdés, amely mind a kiértékelés, mind a cél szempontjából egyszerűbb. A direkt kérdéseknél konkrétan rákérdezünk azokra a dolgokra, amelyeket meg szeretnénk tudni, és a megkérdezettek egyértelmű választ adnak a kérdésekre.

Indirekt kérdések

Az indirekt kérdések használatára az internetes kérdőívekben akkor lehet szükség, ha olyan dolgokra kell rákérdeznünk, amelyekre a válaszadók nem szívesen válaszolnak. Ezekben az esetekben alkalmazzuk az indirekt technikát amelynek segítségével leküzdhetőek a gátlások és nagyobb eséllyel számíthatunk hiteles válaszokra. Az indirekt kérdések nehezebben értékelhetők, ezért ha lehetőség van rá törekedjünk a direkt kérdések használatára.

A kérdéseket fajtáit még tovább lehet bontani, aszerint, hogy milyen válaszokat várunk rá. Ha nyitott kérdéseket teszünk fel, akkor a válaszadók saját gondolataikat írhatják le, míg a zárt kérdések esetében a megadott válaszok között kell választaniuk.

A nyitott kérdéseket sokkal nehezebb kiértékelni, hiszen a válaszadók ilyenkor saját szavaikkal fogalmazzák meg a válaszokat, sokszor akár hosszabb mondatokban is. Ilyenkor sokkal több információt kapunk, mint amire szükségünk van, ezért az értékelés nehézkesebb, sokszor nem egyértelmű eredmény születik.

A zárt kérdések értékelése egyszerűbb és gördülékenyebb, hiszen a kérdőív kitöltőinek fix válaszok közül kell választani. A zárt kérdések esetében több lehetősége van a kérdőívek szerkesztőjének. A legáltalánosabb az alternatív forma, amely ezt jelenti, hogy két egymásnak ellentmondó válaszlehetőséget ajánl fel a kérdéshez, a válaszadók ezek között dönthetnek. Ez egyszerű és könnyen értékelhető, ám néha ennél bonyolultabb válaszokra van szükség.

Ha a kérdés összetettebb, akkor alkalmazhatjuk a többkimenetelű kérdéseket. Ezeknél több válasz lehetőséget kell adni a kérdéshez, amelyek közül a kérdőívet kitöltők választhatnak. Fontos azonban, hogy a válaszok száma nem legyen túl sok, hiszen az elbizonytalanítja a válaszadókat, ami ronthatja a kérdőív eredményességét, hitelességét.
Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]