Az internetes kérdőívek kiértékelésének folyamata

Ahhoz, hogy az internetes kérdőívek kiértékelésének folyamata gördülékenyen haladjon, már a kérdőívek elkészítésénél gondolni kell a későbbi kiértékelésekre.
Ha a kérdőív megfelelően van felépítve, akkor a kiértékelésnél is könnyű dolgunk lesz, nem okoz majd nagyobb megterhelést a kérdőívre adott válaszok alapján a kiértékelő statisztikák elkészítése. A jól felépített kérdőívekre kapott válaszok nagy része számszerűsíthető, így a statisztikai adatfeldolgozás segítségével értékelhető.

Első lépés a beérkezett kérdőívek ellenőrzése. Át kell nézni a kitöltött kérdőíveket, hogy a válaszok logikai felépítése megfelelő-e, tartalmaznak-e ellentmondásokat. Amennyiben azt tapasztajluk, hogy a kérdőív hiányosan lett kitöltve vagy a kérdőív ellentmondásos válaszokat tartalmaz, úgy azt a kérdőívet ki kell venni, hiszen ezáltal értékelhetetlenné vált.

A kérdőívek ellenőrzése után jöhet a válaszok statisztikai értékelése, számszerűsítése. Az adatok értékelésének leggyorsabb módja a számítógépes értékelés, melyet meg lehet oldani speciális programok használata nélkül is. Elegendő egy táblázatkezelő program és kedződhet az értékelés. Az egyes kérdéseken végig kell menni és meg kell számolni, melyik kérdésre hány db válasz érkezett.

Például: 1. kérdés  IGEN válasz 52 db,   NEM válasz 14db

Amennyiben a kérdőív nyitott kérdéseket is tartalmaz, úgy azokat a kiértékelés előtt számszerűsíteni szükséges. Ez nem lesz egyszerű feladat, de amennyiben tisztában vagyunk a kérdőív készítésének céljával, úgy az értékelés is könnyebben fog menni. Az értékelés egyszerűsítése érdekében használhatunk egy 10-es skálát, amelyen a leginkább a célunkat szolgáló válasz kap maximális pontot, míg a legkevésbé kívánatos szám kapja a legkevesebbet. A kapott értékeket a végén átlagolni kell és máris megvan az adott kérdésre kapott válaszok százalékos aránya. Amennyiben egyszerűbb nyitott kérdésről van szó, értékelhetjük két válaszlehetőséggel is, pl. az a válasz, amely megfelel a célunknak IGEN, amely pedig nem az a NEM válasz. A végén össze kell számolni az igen és a nem válaszokat és tovább folytatódhat a kiértékelés.

Ha a válaszok összesítése megtörtént akkor a kiértékelést folytathatjuk diagrammok készítésével, amelyek érthetően szemléltetik a kapott válaszok eredményét. A diagrammok készítésében segítséget nyújthatnak a táblázatkezelő programok, de online diagramm készítő oldalak is léteznek már, ahová az adatokat beírva megkapjuk a szemléltető diagrammunkat.

Talán a kiértékelés folyamata macerásnak és időigényesnek tűnhet, a hasznosságához azonban nem fér kétség. A kapott eredmények ugyanis komoly segítséget nyújthatnak a vállalkozás számára akár az üzleti terv elkészítéséhez, a marketing tevékenység megkezdéséhez vagy az új termék piacra dobásához is.
Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]