A marketing tervezés az üzleti terv fontos része

Az üzleti terv készítésben nagy hangsúlyt kell fektetni a marketing terv elkészítésére is. A marketing az a tevékenység, amely segít a vállalkozás népszerűsítésében, a termékek értékesítésében, ezért komoly tervezést igényel.
A marketing terv kialakításánál törekedjünk arra, hogy a terv rövid legyen és lényegretörő. Fontos hogy egy átfogó képet alkosson a teendőkről és tükrözze a vállalkozás céljait és igényeit.

Mielőtt hozzáfognánk a terv elkészítéséhez mindenképpen szükség van egy cél meghatározására, amely megalapozza a marketing stratégiát is. Ahhoz hogy hosszú távú, minden igényt kielégítő, reális tervet tudjunk készíteni, kell legyen célkitűzés. Ki kell jelölni a versenyszférát, ahol a terméket illetve szolgáltatást meg kívánjuk jeleníteni, ennek a versenyszférának a tulajdonságaihoz kell igazítani a marketing tervet.

Milyen a jó marketing terv?
  • Közép és hosszú távú terveket tartalmaz
  • Aktuális információkra alapszik
  • Komoly szakmai elemzés előzi meg, szakmai szempontból minden tekintetben megalapozott

  • Figyelembe veszi a piaci igényeket és alkalmazkodik az elvárásokhoz

  • Átgondolt, konkrét célok alapján készül

Első lépés a helyzetelemzés

A marketing terv elkészítését mindig egy helyzetelemzéssel kell kezdeni, amelynek célja, hogy meghatározza a vállalkozás jelenlegi helyzetét a piacon. Először meg kell határozni azt a gazdasági és piaci közeget, ahol a vállalkozás a tevékenységét fogja végezni. Ezt követően tudakozódni kell a konkurenciáról illetve azok marketing tevékenységéről. Ebben segítséget nyújt az internet, illetve az internetes piackutatás során szerzett információk.

Elemzést kell végezni, hogy megállapítsuk milyen helyzetben van a vállalkozás a konkurenciához képest, hogy meg lehessen határozni a marketing alapvonalát. Összehasonlító elemzést kell végezni az erősségek illetve gyengeségek területén is, hogy tudjuk, mely terület az, amelyre a marketing tevékenységet építeni lehet, illetve mely területeket nem szabad kidomborítani.

Tisztában kell lenni a cég belső értékeivel ahhoz, hogy a leendő ügyfelek, partnerek számára ki tudjuk domborítani ezeket az értékeket és befolyásolni tudjuk a döntésüket, a vásárlási szándékukat.

Meg kell határozni a munkavállalói állományt, hogy a marketing tevékenység egyes területeivel ki fog foglalkozni. Érdemes már a marketing terv készítése folyamán felmérni, hogy van-e elég kapacitás a marketing tevékenység kivitelezésére, vagy szükséges lesz új alkalmazottak felvétele.
Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]