Vállalkozz 2016: Fiatalok Vállalkozóvá Válásának Támogatása

A program az Ifjúsági garancia Program keretében valósul meg, így a munkaviszonnyal és tanulói jogviszonnyal nem rendelkező fiatalok vállalkozóvá válásához nyújt segítséget.

Mi is a program célja?

Azon vállalkozói szemlélettel rendelkező fiatalok felkészítése saját vállalkozásuk indítására, akik Magyarország területén új egyéni vagy mikro- vállalkozás indítását tervezik. Ennek érdekében a program segítséget nyújt üzleti tervük kialakításához, valamint pénzügyi támogatással a jóváhagyott üzleti terv alapján indított vállalkozás induló költségeihez.

A Programban részt vehetnek:

  • 18-25 év közötti (felsőfokú végzettségű pályakezdők esetén 25-30 éves) fiatalok
  • más vállalkozásban többségi üzletrésztulajdonnal (50% feletti) nem rendelkező fiatalok

A jelentkezők közül azok kerülnek kiválasztásra, akik vállalkozás indításához megalapozott ötlettel, reális elképzeléssel, vállalkozói attitűddel rendelkeznek.

Mit nyújt a program?

A teljes program két komponens keretében valósul meg.

A programba kerülő fiatalok az első (A) komponens keretében nyújtott képzési programok teljesítésével kapják meg a vállalkozásindításhoz szükséges kompetenciákat, megszerezhetik az alapvető jogi, pénzügyi, gazdálkodási, munkaszervezéssel, gazdálkodással és irányítással kapcsolatos ismereteket, megismerik a vállalkozási formák típusait, képessé válhatnak előkészíteni önfoglalkoztatóvá vagy vállalkozóvá válásuk lépéseit. A támogató szolgáltatásokon keresztül segítséget kapnak üzleti tervük összeállításához, illetve az indítási időszakban tanácsadás és mentorálás keretében kiemelt segítséget kapnak a jogszerű működéshez, az adótudatos vállalkozói magatartás kialakításához.

A második (B) komponens keretében az elfogadott üzleti tervvel rendelkező, az első komponensben nyújtott képzési programokat eredményesen elvégző, vállalkozásukat megalapító fiatalok legfeljebb 3 millió Ft összegű, vissza nem térítendő támogatásban részesülnek az üzleti tervben rögzített költségeik támogatása céljából, 10% önrész mellett.

A programról és az elő-regisztrációról az alábbi linken olvashat: www.vallalkozz2016.hu

Goodwill Consulting Kft.

Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]