Vállalkozói parkok fejlesztése Pest megyében!

Pályázati forrásból válik elérhetővé a vállalkozói parkok fejlesztése a Pest megyei önkormányzatok számára, melyre a kormány 2 milliárd forint összegű forrást különített el.

Cél – vállalkozói parkok fejlesztése

A pályázat célja, hogy az önkormányzati tulajdonban levő ipari, gazdasági felhasználásra szánt területek vállalkozói parkká történő fejlesztését támogassa, ehhez pedig a szükséges infrastruktúra is kiépüljön. Mindezek eredményeként új munkahelyek válnak majd elérhetővé, valamint a település lakóövezeteiből, az infrastrukturális kötöttségektől fejlődni nem tudó vállalkozások is ki tudnak majd települni.

Mik azok a vállalkozói parkok?

A vállalkozói park olyan ingatlan, mely méretét tekintve 1-10 hektár területet foglal el, körülkerített, területileg jól lehatárolható módon elkülönül a település lakófunkciót nyújtó részeitől, a fő közlekedési útvonalakról szilárd burkolatú úton megközelíthető, a lakosságot nem zavarja a területén lévő cégek működése. A településrendezési tervben gazdasági területként zöld-, vagy barnamezős terület. A park területén fejlesztő, termelő és szolgáltató tevékenységet folytató, önállóan gazdálkodó szervezetek működnek, melyek a tevékenységükhöz szükséges területet, épületet bérlik.

A parkot az önkormányzat üzemelteti, és a betelepült vállalkozások számára szolgáltatásokat is nyújt.

Milyen fejlesztéseket támogat a felhívás?

Lehetőségünk van támogatást igényelni a vállalkozói park alapinfrastruktúrájának (gáz, víz, út, parkoló, stb.) kiépítésére, átalakítása, felújítására, termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő épületek átalakítására, bővítésére, valamint ezekhez kapcsolódó új épület építésére is. Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek közé tartozik a terület telekhatárán kívüli szilárd burkolatú út, kerékpárút létesítése, csatlakozó közmű, alapinfrastruktúra felújítása, kiépítése, közvilágítás felújítása, kötelezően megvalósítandó tevékenységként pedig számoljunk a különféle energiahatékonyság javítását célzó beruházások véghezvitelével.

Mekkora támogatás igényelhető?

A támogatás intenzitásának maximális mértéke függ a pályázó egy lakosra jutó adóerő képességétől, ennek megfelelően 70-90% között alakulhat.

Az igényelhető összeg minimum 50 millió, maximum 250 millió forint lehet, azonban a támogatás maximuma sávosan arányul a fejlesztett terület nagyságához.

A pályázatok benyújtása 2018. január 10-től lehetséges

Amennyiben további kérdése adódna pályázattal kapcsolatban, ide kattintva felteheti!

Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]